Bezpieczeństwo bankowości

Informujemy, że w ostatnim czasie zwiększyły się przypadki ataków hakerskich na rachunki klientów banków korzystających z systemów bankowości internetowej. Polegają one na:

 1. wyłudzeniu danych potrzebnych do przeprowadzania transakcji w systemie bankowości internetowej poprzez przekierowanie do spreparowanej strony www kontrolowanej przez przestępcę, przypominającej graficznie stronę banku,
 2. zainstalowaniu złośliwego oprogramowania, które po użyciu przez Klienta funkcji kopiuj/wklej podmienia numery rachunków ze schowka na numer rachunku należący do przestępców (wirus VBKlip),
 3. zainstalowaniu złośliwego oprogramowania, a następnie znalezieniu ciągu liczb, który odpowiada numerowi rachunku bankowego i zamianie go na numer rachunku podstawiony przez przestępców – dzieje się to w chwili, gdy Klient stara się wykonać operację przelewu środków z poziomu systemu bankowości internetowej (wirus Banatrix).

W ten sposób dochodzi do kradzieży środków z rachunków Klientów.
Mając na uwadze należytą ochronę środków zgromadzonych na rachunkach zwracamy się z uprzejmą prośbą o zachowanie szczególnej ostrożności podczas korzystania z bankowości internetowej oraz zapoznania się z poniższymi uwagami:

 1. nie należy wchodzić na stronę logowania do systemu korzystając z odnośników otrzymanych pocztą e-mail lub znajdujących się na stronach nie należących do banku,
 2. nie należy odpowiadać na żadne e-maile dotyczące weryfikacji Twoich danych (identyfikatora, hasła) lub innych ważnych informacji – bank nigdy nie zwraca się o podanie danych poufnych za pomocą poczty elektronicznej,
 3. zawsze przed logowaniem sprawdzić czy adres strony banku rozpoczyna się od https://,
 4. należy zawsze przed logowaniem zweryfikować Certyfikat Bezpieczeństwa Banku (dla kogo został wystawiony oraz odcisk certyfikatu), którego szczegóły są dostępne poprzez kliknięcie na symbol kłódki w oknie przeglądarki,
 5. przed potwierdzeniem operacji należy uważnie przeczytać SMS z kodem, aby upewnić się, że dotyczy on właśnie przelewu oraz czy numer rachunku, na który wysyłane się środki jest zgodny z zleceniem Klienta,
 6. należy unikać przeklejania numerów rachunków (to jest używania funkcji kopiuj/wklej, ctrl+c/ctrl+v, ctrl+insert/shift+insert), zalecane jest ich ręczne wpisywanie do zleceń w systemie bankowości internetowej albo o uważną kontrolę wklejanego numeru rachunku i porównanie tego numeru z oryginalnym, kopiowanym numerem rachunku,
 7. nie należy przesyłać mailem żadnych danych osobistych typu hasła, numery kart, itp.,
 8. nie należy przechowywać nazwy użytkownika i haseł w tym samym miejscu oraz nie należy udostępniać ich innym osobom,
 9. należy unikać logowania z komputerów, do których dostęp mają również inne osoby (np. w kawiarenkach),
 10. należy na bieżąco aktualizować system operacyjny (Windows) oraz szczególnie narażone na ataki hakerskie oprogramowanie takie jak: przeglądarki internetowe, java, flash player oraz oprogramowanie do obsługi plików pdf,
 11. należy zawsze stosować oprogramowanie antywirusowe oraz zapory (firewall) i dbać o ich bieżącą aktualizację,
 12. instalując jakiekolwiek oprogramowanie na komputerze należy zachować szczególną ostrożność, a w szczególności nie należy instalować albo uruchamiać oprogramowania pochodzącego z niepewnych źródeł oraz stron internetowych,
 13. należy zawsze kończyć pracę korzystając z polecenia - Wyloguj,

W przypadku wątpliwości co do prawidłowego działania bankowości internetowej,
należy niezwłocznie skontaktować się z Bankiem.

Kursy walut

Kursy walut2019-01-16 obowiązuje od godziny: 16:00
1 EUR4.1485
1 USD3.6381
1 CHF3.6514
1 GBP4.6691
więcej

Stawki referencyjne

WIBOR 1M - średnia 1,66
WIBOR 3M - średnia 1,73
WIBOR 3M 1,72
więcej