Zasady dostępu do „Polityki informacyjne jBanku Spółdzielczego w Jordanowie”

Zasady dostępu do „Polityki informacyjnej

Banku Spółdzielczego w Jordanowie”

Informacje podlegające ujawnieniom, opracowane w oparciu o zapisy „Polityki informacyjnej Banku Spółdzielczego w Jordanowie” wraz z w/w Polityką udostępniane są wszystkim zainteresowanym w formie papierowej w Centrali Banku, 34-240 Jordanów, ul. Rynek 44 – w pokoju Komórki monitorującej ryzyko, w godzinach od 08:00 do 15:00 od poniedziałku do piątku.

Kursy walut

Kursy walut2018-10-22 obowiązuje od godziny: 16:00
1 EUR4.1563
1 USD3.6222
1 CHF3.6109
1 GBP4.6800
więcej

Stawki referencyjne

WIBOR 1M - średnia 1,66
WIBOR 3M - średnia 1,73
WIBOR 3M 1,72
więcej