Obowiązek Informacyjny

Bank Spółdzielczy w Jordanowie informuje, że dane ilościowe i jakościowe oraz nieobjęte badaniem niezależnego biegłego rewidenta na temat wyników ekonomiczno - finansowych Banku, adekwatności kapitałowej w odniesieniu do poziomu ryzyka podejmowanego w działaności Banku, opisy celów zarządzania poszczególnymi rodzajami rzyzyka w zakresie określonym w Załącznikach do uchwały nr 385/2008 Komisji Nadzoru Finonsowego z dnia 17 grudnia 2008 roku są udostępnione w formie papierowej w Centrali Banku w godzinach od 8.00 do 15.30.

Kursy walut

Kursy walut2018-03-21 obowiązuje od godziny: 10:00
1 EUR4.1054
1 USD3.3408
1 CHF3.4848
1 GBP4.6735
więcej

Stawki referencyjne

WIBOR 1M - średnia 1,66
WIBOR 3M - średnia 1,73
WIBOR 3M 1,72
więcej