PROMOCYJNA LOKATA MAX PROFIT DLA KLIENTÓW FILII W KRAKOWIE

  1. Lokaty Max Profit można zakładać w okresie od 01.10.2018 r. do 31.12.2018 r. w Filii w Krakowie.
  2. Okres zadeklarowania: 12 miesięczna.
  3. Minimalna kwota lokaty: 1.000,00 zł.
  4. Maksymalna kwota lokaty: 200.000,00 zł.
  5. Oprocentowanie zmienne: 2,40 % w skali roku dla osób, które posiadają lub założą rachunek ROR w BS Jordanów,
  6. Oprocentowanie zmienne: 2,10 % w skali roku dla osób, które nie posiadają rachunku ROR w BS Jordanów,
  7. Brak możliwości likwidacji rachunku ROR przed upływem terminu zapadalności lokaty,
  8. W przypadku likwidacji lokaty przed terminem zapadalności jej oprocentowanie ulega obniżeniu do poziomu połowy oprocentowania wkładów oszczędnościowych płatnych na każde żądanie.
  9. Lokata „MAX PROFIT” jest nieodnawialna. Po upływie terminu należy ją pobrać w gotówce wraz z odsetkami lub przekazać na inny dowolny rachunek. W przypadku braku dyspozycji Klienta lokata wraz z odsetkami zostanie automatycznie przeniesiona na rachunek nieoprocentowany.
  10. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie zostosowanie mają przepisy Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych w Banku Spółdzielczym w Jordanowie.

Kursy walut

Kursy walut2018-12-10 obowiązuje od godziny: 14:00
1 EUR4.1617
1 USD3.6442
1 CHF3.6610
1 GBP4.5948
więcej

Stawki referencyjne

WIBOR 1M - średnia 1,66
WIBOR 3M - średnia 1,73
WIBOR 3M 1,72
więcej