Zebrania Grup Członkowskich

Zarząd Banku Spółdzielczego w Jordanowie zawiadamia Członków Banku o terminie, miejscu i porządku obrad Zebrań Grup Członkowskich:

 • GRUPA JORDANÓW

Zakres terytorialny Grupy Jordanów obejmuje: Jordanów, Toporzysko, Wysoka, Naprawa, Osielec, Łętownia, Bystra, Sidzina i Inne które odbędzie się w dniu 24.05.2017 rok /środa/ o godz.16:00 w budynku Banku Spółdzielczego w Jordanowie w sali obrad.

 • GRUPA MAKÓW PODHALAŃSKI

Zakres terytorialny Grupy Maków Podhalański obejmuje: Maków Podhalański, Białka, Juszczyn, Kojszówka, Wieprzec, Żarnówka, Grzechynia i Inne które odbędzie się w dniu 24.05.2017 rok /środa/ o godz.16:00 w budynku Oddziału Banku Spółdzielczego Makowie Podhalańskim w sali obrad.

 • GRUPA ZAWOJA

Zakres terytorialny Grupy Zawoja obejmuje : Zawoja, Skawica i Inne które odbędzie się w dniu 24.05.2017 rok /środa/ o godz.16:00 w budynku Oddziału Banku Spółdzielczego w Zawoi w sali obrad.

Proponowany porządek Zebrań:

 1. Otwarcie obrad, przyjęcie porządku obrad.
 2. Przedłożenie sprawozdań Zarządu, Rady Nadzorczej (w tym Prezydium) z działalności Banku i sprawozdania finansowego wraz z opinią biegłego rewidenta za 2016 r.
 3. Informacja dotycząca realizacji wniosków i uchwał z Zebrania Przedstawicieli oraz zgłoszonych na Zebraniu Grupy Członkowskiej w 2016 r.
 4. Zgłoszenie wniosków i postulatów pod adresem Zarządu, Rady Nadzorczej i Zebrania Przedstawicieli oraz wyrażenie opinii dotyczących działalności Banku.
 5. Omówienie spraw, które mają być przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli w tym: propozycje kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społeczno-kulturalnej na  2017r., propozycje podziału nadwyżki bilansowej za 2016 r., ocena przestrzegania Zasad ładu korporacyjnego i ocena przestrzegania Polityki zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w Banku Spółdzielczym w Jordanowie w 2016 r.
 6. Dyskusja.
 7. Przedstawienie wniosków.
 8. Sprawy różne – podjęcie uchwał i zakończenie.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Jordanowie

Kursy walut

Kursy walut2017-06-22 obowiązuje od godziny: 16:00
1 EUR4.1084
1 USD3.6826
1 CHF3.7594
1 GBP4.6443
więcej

Stawki referencyjne

WIBOR 1M - średnia 1,65
WIBOR 3M - średnia 1,71
WIBOR 3M 1,71
więcej