Zebrania Grup Członkowskich 2018

Zarząd Banku Spółdzielczego w Jordanowie zaprasza na

1. ZEBRANIE CZŁONKÓW BANKUGRUPA JORDANÓW  (zakres terytorialny Grupy Jordanów obejmuje: Jordanów, Toporzysko, Wysoka, Naprawa, Osielec, Łętownia, Bystra, Sidzina, Kraków i Inne),  które odbędzie się w dniu 07.05.2018 roku /poniedziałek/ o godz. 16:00 Sala Obrad w budynku Urzędu Miasta w Jordanowie.

2. ZEBRANIE CZŁONKÓW BANKUGRUPA MAKÓW PODHALAŃSKI  (zakres terytorialny Grupy Maków Podhalański obejmuje: Maków Podhalański, Białka, Juszczyn, Kojszówka, Wieprzec, Żarnówka, Grzechynia, Inne),  które odbędzie się w dniu 07.05.2018 roku /poniedziałek/ o godz. 16:00 w budynku Oddziału Banku Spółdzielczego w Makowie Podhalańskim (sala obrad).

3. ZEBRANIE CZŁONKÓW BANKUGRUPA ZAWOJA (zakres terytorialny Grupy Zawoja obejmuje: Zawoja, Skawica, Inne),  które odbędzie się w dniu 07.05.2018 roku /poniedziałek/ o godz. 16:00 w budynku Oddziału Banku Spółdzielczego w Zawoi (sala obrad).

Proponujemy następujący porządek Zebrania:

1.        Otwarcie obrad, przyjęcie porządku obrad. 
2.        Przedłożenie sprawozdań Zarządu, Rady Nadzorczej (w tym Prezydium) z działalności Banku i sprawozdania finansowego wraz z opinią biegłego rewidenta za 2017 r. 
3.        Informacja dotycząca realizacji wniosków i uchwał z Zebrania Przedstawicieli oraz zgłoszonych na Zebraniu Grupy Członkowskiej w 2017 r. 
4.        Zgłoszenie wniosków i postulatów pod adresem Zarządu, Rady Nadzorczej i Zebrania Przedstawicieli oraz wyrażenie opinii dotyczących działalności Banku. 
5.        Omówienie spraw, które mają być przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli w tym: propozycje kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społeczno-kulturalnej na  2018 r., propozycje podziału nadwyżki bilansowej za 2017 r., ocena stosowania Zasad ładu korporacyjnego i ocena realizacji Polityki wynagrodzeń w Banku Spółdzielczym w Jordanowie w 2017 r. 
6.        Dyskusja. 
7.        Przedstawienie wniosków. 
8.        Sprawy różne – podjęcie uchwał i zakończenie.

Kursy walut

Kursy walut2018-05-25 obowiązuje od godziny: 16:00
1 EUR4.1808
1 USD3.5891
1 CHF3.5969
1 GBP4.7608
więcej

Stawki referencyjne

WIBOR 1M - średnia 1,66
WIBOR 3M - średnia 1,73
WIBOR 3M 1,72
więcej