HomeNet

 Home banking to usługa bankowa polegająca na świadczeniu przez Bank Spółdzielczy w Jordanowie na rzecz posiadacza rachunku bieżącego usług za pośrednictwem elektronicznego systemu zdalnej obsługi zleceń klienta.

Z usług home banking mogą korzystać Klienci, którzy:

  • posiadają w Banku rachunek rozliczeniowy
  • są w posiadaniu sprzętu komputerowego odpowiadającego wymaganiom systemu.

Zakres operacji bankowych realizowanych w ramach systemu:

System oferuje klientowi (użytkownikowi systemu) następujące możliwości:

  • wprowadzanie, aktualizację, przeglądanie, drukowanie i archiwizowanie zleceń płatniczych,
  • wprowadzanie, aktualizację, przeglądanie, drukowanie i archiwizowanie zleceń ZUS,
  • odbieranie z Banku informacji o oprocentowaniu rachunków bankowych, informacji o nowych produktach bankowych itp.,
  • wysyłanie przygotowanych zleceń płatniczych do realizacji,
  • uzyskiwanie informacji o aktualnym stanie rachunków bankowych Klienta,
  • uzyskiwanie informacji o analitycznych zapisach na rachunkach Klienta,
  • zwrotna informacja o realizacji lub odrzuceniu przesłanych zleceń płatniczych (w przypadku niezrealizowania zlecenia system podaje przyczynę jego odrzucenia),
  • zabezpieczenie hasłem możliwości uruchomienia systemu przez osoby nieupoważnione.

Obsługę tego systemu Bank wykonuje przy współpracy z firmą SoftNet Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie, z którą Bank zawarł umowę w zakresie serwisowania sprzętu i systemu komputerowego

Kursy walut

Kursy walut2019-01-16 obowiązuje od godziny: 16:00
1 EUR4.1485
1 USD3.6381
1 CHF3.6514
1 GBP4.6691
więcej

Stawki referencyjne

WIBOR 1M - średnia 1,66
WIBOR 3M - średnia 1,73
WIBOR 3M 1,72
więcej