Kredyt Gotówkowy „Gwiazdka”

Kredyt Gotówkowy "Gwiazdka"

 • kredyt udzielany będzie do wysokości max 50.000,00 zł. Kwota kredytu uzależniona od zdolności kredytowej Klienta
 • proponowane zabezpieczenie: ubezpieczenie Kredytobiorcy, weksel in blanco, poręczenie wekslowe, pełnomocnictwo do ROR.
 • okres spłaty kredytu wynosi do 24 miesięcy,
 • nominalne oprocentowanie kredytu: 6,99% zmienne w stosunku rocznym,
 • rzeczywista stopa procentowa dla osób posiadających ROR w BS w Jordanowie wynosi: 8,83 %,
 • rzeczywista stopa procentowa dla osób nie posiadających ROR w BS w Jordanowie wynosi: 9,17 %,
 • od kwoty przyznanego kredytu pobiera się prowizję w wysokości:
  • 1,80 % od osób, które nie posiadają rachunków ROR w BS Jordanów
  • 1,50 % od osób, które posiadają rachunki ROR w BS Jordanów,
 • opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku: 0,00 zł,
 • możliwość spłaty rat po 6 miesiącach od dnia wypłaty kredytu.

okres wypłat kredytów ustala się od dnia 20 listopada 2018 r. do 31 stycznia 2019 r.

Reprezentatywny przykład Kredytu Gotówkowego „Gwiazdka”  dla Klientów nie posiadających ROR w BS Jordanów

Całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) – 25.000,00 zł, czas obowiązywania umowy 24 miesiące, wysokość 23 rat po 1.119,03 zł, kapitałowo odsetkowych, ostatnia rata wyrównawcza 1.119,00 zł. Odsetki – za cały okres 1.856,69 zł, Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta – 27.306,69 zł, Stopa oprocentowania kredytu zmienna 6,99 % w stosunku rocznym, łączna kwota wszystkich  opłat  450,00zł. Całkowity koszt kredytu  wynosi 2.306,69, zł, Opłata przygotowawcza 0,00 zł, Prowizja 1,80 % - t .j. 450,00 zł. Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) 9,17%

Kalkulacja została dokonana na dzień 15.11.2018 r. na reprezentatywnym przykładzie
dla Klientów nie posiadających ROR w BS Jordanów.

Kursy walut

Kursy walut2019-01-16 obowiązuje od godziny: 16:00
1 EUR4.1485
1 USD3.6381
1 CHF3.6514
1 GBP4.6691
więcej

Stawki referencyjne

WIBOR 1M - średnia 1,66
WIBOR 3M - średnia 1,73
WIBOR 3M 1,72
więcej