Kredyt hipoteczny

Kredyt udzielony na okres do 20 lat: oprocentowanie zmienne Średni WIBOR 3M z poprzedniego kwartału + marża banku 4,00 pp.

Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku: 200zł

Prowizja od udzielonego kredytu:

- kredyt do 100.000,00 zł - 3,00%

- powyżej 100.000,00 zł do 500.000,00 zł - 2,5%

- powyżej  500.000,00 zł - 2,0%

Kwota kredytu: od 10.000 zł do 1.000.000,00 zł

Cel kredytu -  dowolny

Zabezpieczenie: hipoteka ustanowiona na nieruchomości wraz z cesją na rzecz Banku praw z umowy ubezpieczenia  domu /lokalu. Hipoteka może być ustanowiona przez kredytobiorcę lub osobę trzecią.

Kwota kredytu nie może przekroczyć 60 % wartości nieruchomości stanowiącej prawne zabezpieczenie spłaty kredytu.

Oprocentowanie obowiązuje od 01.10.2018r

Reprezentatywny przykład:  

Całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) – 200.000,00 zł, czas obowiązywania umowy – 240 miesięcy, stopa oprocentowania kredytu zmienna 5,71 % w stosunku rocznym – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej średni WIBOR 3M z poprzedniego kwartału 1,71 % wg stanu na dzień 01.10.2018 r. i marży Banku w wysokości 4,00 p. p., Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) – 6,24 %, Raty równe – 1 rata 1.399,85 zł,

Całkowity koszt kredytu 141.655,12 zł, w tym:

- opłata przygotowawcza 200,00 zł,

- prowizja 2,5 % - 5.000,00 zł,

- koszt kontroli: 120,00 zł (kontrola u Wnioskodawców przed udzieleniem kredytu hipotecznego);

- koszt ustanowienia i wykreślenia hipoteki 369,00 zł (koszt wpisu hipoteki 200,00 zł, koszt podatku od czynności cywilno-prawnych (PCC) 19,00 zł, koszt zaświadczenia Banku dotyczącego wykreślenia hipoteki 50,00 zł., koszt wykreślenia hipoteki 100,00 zł)

- odsetki – za cały okres 135.966,12 zł,

Całkowita kwota do zapłaty – 341.655,12 zł,

W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia kosztu ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości spoza oferty Banku oraz kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tej usługi dodatkowej dla konsumenta, .

Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec podwyższeniu w związku ze wzrostem stopy referencyjnej średni WIBOR 3M z poprzedniego kwartału, co spowoduje podwyższenie kwoty spłacanej raty kredytu.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny.

Kursy walut

Kursy walut2018-12-10 obowiązuje od godziny: 12:00
1 EUR4.1627
1 USD3.6491
1 CHF3.6622
1 GBP4.6196
więcej

Stawki referencyjne

WIBOR 1M - średnia 1,66
WIBOR 3M - średnia 1,73
WIBOR 3M 1,72
więcej