Kredyt hipoteczny

Kredyt udzielony na okres do 20 lat: oprocentowanie zmienne Średni WIBOR 3M z poprzedniego kwartału + marża banku 4,00 pp.

Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku: 200zł

Prowizja od udzielonego kredytu:

- kredyt do 100.000,00 zł - 3,00%

- powyżej 100.000,00 zł do 500.000,00 zł - 2,5%

- powyżej  500.000,00 zł - 2,0%

Kwota kredytu: od 10.000 zł do 1.000.000,00 zł

Cel kredytu -  dowolny

Zabezpieczenie: hipoteka ustanowiona na nieruchomości wraz z cesją na rzecz Banku praw z umowy ubezpieczenia  domu /lokalu. Hipoteka może być ustanowiona przez kredytobiorcę lub osobę trzecią.

Kwota kredytu nie może przekroczyć 60 % wartości nieruchomości stanowiącej prawne zabezpieczenie spłaty kredytu.

Całkowita kwota kredytu – 200.000,00 zł, czas obowiązywania umowy –  240 miesięcy, wysokość raty( raty równe) – 1 rata 1.401,86 zł, Odsetki – za cały okres 136.447,50 zł, Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta – 341.836,50 zł, Stopa oprocentowania kredytu zmienna 5,73 % w stosunku rocznym, wysokość opłat uwzględnianych w całkowitym koszcie kredytu 5.389,00 zł, Opłata przygotowawcza 200,00 zł, Prowizja 2,5 % - 5.000,00 zł, Koszty kontroli: 120,00 zł., kontrola u Wnioskodawców przed udzieleniem kredytu hipotecznego, podatek od czynności cywilno prawnych 19,00 zł, zaświadczenie zezwalające wykreślenie hipoteki 50,00 zł, RRSO 6,24%

Oprocentowanie obowiązuje 01.10.2017r. - 31.12.2017r.

Kursy walut

Kursy walut2018-03-21 obowiązuje od godziny: 10:00
1 EUR4.1054
1 USD3.3408
1 CHF3.4848
1 GBP4.6735
więcej

Stawki referencyjne

WIBOR 1M - średnia 1,66
WIBOR 3M - średnia 1,73
WIBOR 3M 1,72
więcej