e-Lokata

Bank Społdzielczy w Jordanowie oferuje e-Lokatę na następujących warunkach:

-   okresy trwania lokat:

  • 1 miesięczna,
  • 2 miesięczna,
  • 3 miesięczna,
  • 6 miesięczna,

-   minimalna wpłata wynosi: 500,00 zł,

-   oprocentowanie zmienne:

  •  1 miesięczna 1,20% w skali roku,
  •  2 miesięczna 1,30% w skali roku,
  •  3 miesięczna 1,60% w skali roku,
  •  6 miesięczna 1,70% w skali roku. 

-   w przypadku likwidacji lokaty przed terminem jej oprocentowanie ulega obniżeniu do wysokości połowy stopy procentowej ustalonej dla rachunków oszczędnościowych płatnych na każde żądanie w złotych.

Oprocentowanie obowiązuje od 15.04.2015r.

Kursy walut

Kursy walut2017-12-14 obowiązuje od godziny: 14:00
1 EUR4.0937
1 USD3.4598
1 CHF3.4815
1 GBP4.6288
więcej

Stawki referencyjne

WIBOR 1M - średnia 1,66
WIBOR 3M - średnia 1,73
WIBOR 3M 1,73
więcej