Lokata Honorata

Bank Spółdzielczy w Jordanowie oferuje Lokatę "Honorata" z okresem zadeklarowania 12 miesięcy lub 3 lata.

Lokata 12 miesięczna:

 • Oprocentowanie 1,80 % zmienne w stosunku rocznym.
 • Lokata jest odnawialna.
 • Minimalna wpłata wynosi: 1.000,00 zł.
 • Oprocentowanie za każdy niepełny kwartał utrzymania lokaty ulega obniżeniu do 0,1% w skali roku.

Lokata 3 letnia:

 • Oprocentowanie 2,80 % zmienne w stosunku rocznym.
 • Lokata jest odnawialna.
 • Minimalna wpłata wynosi: 2.000,00 zł.
 • Wypłata odsetek po upływie każdego pełnego roku.
 • W trakcie okresu umownego, po upływie pełnego roku Posiadaczowi rachunku przysługuje możliwość częściowej wypłaty kwoty lokaty.
  • Częściowej wypłaty można dokonać maksymalnie 3 razy.
  • Minimalna kwota częściowej wypłaty wynosi 10 % kwoty lokaty, natomiast łączna kwota częściowych wypłat nie może przekroczyć 50 % kwoty lokaty.
 • Od kwoty częściowej wypłaty, za rok, w którym ta wypłata nastąpiła, nie przysługują odsetki.
 • W przypadku zerwania lokaty przed terminem zadeklarowania Klient nie traci przysługujących mu odsetek, ale Bank pobiera prowizję.
 • Zerwanie lokaty skutkuje naliczeniem przez Bank odsetek w wysokości połowy oprocentownia rachunków a/vista:
  • w przypadku lokaty 12-miesięcznej – za ostatni niepełny kwartał przetrzymywania,
  • w przypadku lokaty 36-miesięcznej – za ostatni niepełny rok przetrzymywania

Oprocentowanie obowiązuje od 15.05.2015r.

Kursy walut

Kursy walut2017-06-23 obowiązuje od godziny: 16:00
1 EUR4.0961
1 USD3.6617
1 CHF3.7493
1 GBP4.6385
więcej

Stawki referencyjne

WIBOR 1M - średnia 1,65
WIBOR 3M - średnia 1,71
WIBOR 3M 1,71
więcej