Lokata Progres

Lokata oszczędnościowa dynamiczna PROGRES.

Lokata jest zakładana na okres 12 lub 6 miesięcy, zerwanie lokaty może nastąpić po upływie jednego miesiąca bez straty odsetek.

Wysokość oprocentowania środków na lokacie jest uzależniona od długości okresu faktycznego utrzymania lokaty.

Lokata 12 miesięczna

po upływie:

1 miesiąca1,10 %
2 miesięcy1,20 %
3 miesięcy1,30 %
4 miesięcy1,30 %
5 miesięcy1,30 %
6 miesięcy1,55 %
7 miesięcy1,55 %
8 miesięcy1,55 %
9 miesięcy1,55 %
10 miesięcy1,55 %
11 miesięcy1,55 %
12 miesięcy1,90 %

Lokata 6 miesięczna

po upływie:

1 miesiąca1,10 %
2 miesięcy1,20 %
3 miesięcy1,30 %
4 miesięcy1,30 %
5 miesięcy1,30 %
6 miesięcy1,65 %

Oprocentowanie jest zmienne, podane w stosunku rocznym. Kapitalizacja odsetek po upływie 12 lub 6 miesięcy. Odsetki są naliczane według stawki ustalonej dla pełnego okresu trwania lokaty.

W przypadku likwidacji lokaty przed upływem okresu zadeklarowania oprocentowanie ulega obniżeniu do poziomu połowy oprocentowania wkładów oszczędnościowych płatnych na każde żądanie.

Oprocentowanie obowiązuje od dnia 01.01.2019r.

Kursy walut

Kursy walut2019-01-16 obowiązuje od godziny: 08:00
1 EUR4.1632
1 USD3.6506
1 CHF3.6682
1 GBP4.6740
więcej

Stawki referencyjne

WIBOR 1M - średnia 1,66
WIBOR 3M - średnia 1,73
WIBOR 3M 1,72
więcej