Lokata Śnieżynka

Okazjonalna Lokata Śnieżynka

wpłaty na lokatę przyjmowane są w okresie od 01.12.2018r. do 31.03.2019r.

  • okres lokaty - 6 miesięcy
  • minimalna wpłata: 100,00zł
  • oprocentowanie zmienne 1,80% w skali roku
  • w przypadku likwidacji lokaty przed terminem jej oprocentowanie ulega obliżeniu do poziomu połowy oprocentowania wkładów oszczędnościowych płatnych na każde żądanie
  • "Lokata Śnieżynka" jest odnawialna
  • po upływie terminu można ją pobrać w gotówce wraz odsetkami lub przekazać na inny dowolny rachunek
  • w przypadku braku dyspozycji lokata odnawia się na warunkacj oszczędnościowej lokaty standardowej 6 miesięcznej z oprocentowaniem zmiennym wynoszącym 1,55%

Kursy walut

Kursy walut2019-01-16 obowiązuje od godziny: 08:00
1 EUR4.1632
1 USD3.6506
1 CHF3.6682
1 GBP4.6740
więcej

Stawki referencyjne

WIBOR 1M - średnia 1,66
WIBOR 3M - średnia 1,73
WIBOR 3M 1,72
więcej