Rachunek systematycznego oszczędzania (RSO)

Rachunek systematycznego oszczędzania

Okres deklarowania: 2 lata

W każdym miesiącu od daty otwarcia rachunku trzeba dokonywać wpłat  w wysokości co najmniej: 50 zł

Oprocentowanie lokaty: od 01.10.2018r. wynosi: 2,45%

Oprocentowanie jest zmienne, podane w stosunku rocznym.

Odsetki od wkładu liczone są od zmieniającego się salda i podlegają kapitalizacji po upływie każdych kolejnych dwóch lat liczonych od dnia otwarcia rachunku.

Dopisywanych do wkładu odsetek nie można wypłacać, aż do momentu likwidacji rachunku.

Kursy walut

Kursy walut2018-11-16 obowiązuje od godziny: 16:00
1 EUR4.1691
1 USD3.6551
1 CHF3.6254
1 GBP4.6850
więcej

Stawki referencyjne

WIBOR 1M - średnia 1,66
WIBOR 3M - średnia 1,73
WIBOR 3M 1,72
więcej