Rachunki walutowe

Bank Spółdzielczy w Jordanowie oferuje otwarcie i prowadzenie rachunków walutowych a'vista i terminowych:

Rachunki a'vista w walutach wymienialnych (EUR, USD, GBP, NOK, SEK). Nie jest możliwe dokonywanie wpłaty oraz wypłaty w walutach NOK i SEK

Lokaty oszczędnościowe w walutach wymienialnych (EUR, USD, GBP)

 WALUTA Rachunki rozliczeniowe walutowe bieżące (pomocnicze) i oszczędnościowe płatne na każde żądanieLokaty oszczędnościowe terminowe
1 M3 M6 M
EUR0,01 %0,03%0,03%0,10%
USD0,10 %0,24%0,31%0,45%
GBP0,10 %0,50%0,75%0,95%
NOK0,00 %---
SEK0,00 %---
 
 
  
  • oprocentowanie podane jest w stosunku rocznym,
  • oprocentowanie jest zmienne,
  • minimalna wpłata na lokatę terminową wynosi: EUR - 300,00, USD - 300,00, GBP - 100,00. Bank nie prowadzi lokat w walutach NOK i SEK.
  • minimalna wpłata przy otwarciu rachunków oszczędnościowych płatnych na każde żądanie wynosi: EUR - 20,00, USD - 20,00, GBP - 20,00, NOK - 200,00 (wpłaty tylko w PLN po kursie pieniądze sprzedaż z Tabeli kursów, obowiązujące w Banku w danym dniu i godzinie), SEK - 200,00 (wpłaty tylko w PLN po kursie pieniądze sprzedaż z Tabeli kursów, obowiązujące w Banku w danym dniu i godzinie)

Powyższe oprocentowanie depozytów obowiązuje od dnia 01.01.2019 r.

Kursy walut

Kursy walut2019-01-16 obowiązuje od godziny: 14:00
1 EUR4.1568
1 USD3.6478
1 CHF3.6626
1 GBP4.6767
więcej

Stawki referencyjne

WIBOR 1M - średnia 1,66
WIBOR 3M - średnia 1,73
WIBOR 3M 1,72
więcej