ROR Efekt

Rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy ROR EFEKT otwierany i prowadzony jest dla osób fizycznych o pełnej zdolności do czynności prawnych, nie posiadających regularnych dochodów; posiadających nieregularne dochody z działalności gospodarczej, wykonujących tzw. wolny zawód, pracujących na umowę zlecenia, o dzieło lub zatrudnionych przy pracach sezonowych

Dla Klientów posiadających ROR EFEKT w Banku Spółdzielczym w Jordanowie co najmniej 3 miesiące z regularnymi wpływami wprowadza obniżenie stawki prowizji od udzielonego kredytu o 0,5%, od ogólnie obowiązujących prowizji.

Po upływie okresu promocji opłaty będą pobierane zgodnie z „Taryfą opłat i prowizji bankowych BS w Jordanowie dla klientów indywidualnych”.

Kursy walut

Kursy walut2019-01-16 obowiązuje od godziny: 16:00
1 EUR4.1485
1 USD3.6381
1 CHF3.6514
1 GBP4.6691
więcej

Stawki referencyjne

WIBOR 1M - średnia 1,66
WIBOR 3M - średnia 1,73
WIBOR 3M 1,72
więcej