ROR Senior

Rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy ROR SENIOR otwierany i prowadzony jest dla osób mających pełną zdolność do czynności prawnych, które ukończyły 55 lat i otrzymują emeryturę lub rentę oraz przedstawią dokument świadczący o nabyciu praw emerytalnych lub rentowych.

Dla Klientów posiadających ROR SENIOR w Banku Spółdzielczym w Jordanowie co najmniej 3 miesiące z regularnymi wpływami wprowadza obniżenie stawki prowizji od udzielonego kredytu o 0,5%, od ogólnie obowiązujących prowizji.

Kursy walut

Kursy walut2019-01-15 obowiązuje od godziny: 16:00
1 EUR4.1563
1 USD3.6320
1 CHF3.6595
1 GBP4.6453
więcej

Stawki referencyjne

WIBOR 1M - średnia 1,66
WIBOR 3M - średnia 1,73
WIBOR 3M 1,72
więcej