ZEBRANIA GRUP CZŁONKOWSKICH W 2021 ROKU

Zarząd Banku Spółdzielczego w Jordanowie zaprasza na Zebranie Członków Banku:

 • GRUPA JORDANÓW. Zakres terytorialny Grupy Jordanów obejmuje: Jordanów, Toporzysko, Wysoka, Naprawa, Osielec, Łętownia, Bystra Podhalańska, Sidzina, Kraków i Inne, które odbędzie się w dniu 29.04.2021 rok /czwartek/ o godz. 13:00 w sali OSP w Jordanowie.
 • GRUPA MAKÓW PODHALAŃSKI. Zakres terytorialny Grupy Maków Podhalański obejmuje: Maków Podhalański, Białka, Juszczyn, Kojszówka, Wieprzec, Żarnówka, Grzechynia i Inne, które odbędzie się w dniu 29.04.2021 rok /czwartek/ o godz. 13:00 w sali OSP w Makowie Podhalańskim.
 • GRUPA ZAWOJA. Zakres terytorialny Grupy Zawoja obejmuje: Zawoja, Skawica i Inne, które odbędzie się w dniu 29.04.2021 rok /czwartek/ o godz. 13:00 w sali obrad w OSP w Zawoi Centrum.

Proponujemy następujący porządek zebrania:

 • Otwarcie obrad.
 • Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
 • Przyjęcie porządku obrad.
 • Sprawozdanie z działalności Banku Spółdzielczego w Jordanowie za 2020 rok, sprawozdanie z wykonania Uchwał Zebrania Przedstawicieli oraz wniosków z poprzedniego Zebrania Grupy Członkowskiej.
 • Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2020
 • Sprawozdanie finansowe Banku Spółdzielczego w Jordanowie za 2020 r.
 • Omówienie pozostałych spraw, które będą przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli, w tym: propozycję podziału nadwyżki bilansowej za 2020 r., ocenę stosowania Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych w 2020 roku oraz kierunki rozwoju działalności Banku.
 • Dyskusja i przedstawienie wniosków.
 • Sprawy różne.
 • Zakończenie obrad.

Zebranie Grupy Członkowskiej odbędzie się z zachowaniem REŻIMU SANITARNEGO (środki dezynfekujące, maseczki, bezpieczna odległość pomiędzy uczestnikami Zebrania). Środki sanitarne i organizacyjne zapewnia Bank. Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzanie przybycia na Zebranie (telefonicznie 18 26 75 520 wew. 121) najpóźniej na dwa dni przed planowanym terminem zebrania.

Jordanów, dnia 15 kwietnia 2021 r.           

Zarząd Banku w Jordanowie