Rachunki rozliczeniowe

Bank Spółdzielczy w Jordanowie oferuje rachunki rozliczeniowe podstawowe i pomocnicze oraz pakiety dla podmiotów gospodarczych i instytucji.

RACHUNEK ROZLICZENIOWY podstawowy/pomocniczy

Opłata jednorazowa za otwarcie rachunku - 25 zł,

Prowadzenie rachunku podstawowego - opłata miesięczna 18 zł,

Prowadzenie rachunku pomocniczego - opłata miesięczna 15 zł.

Wpłaty i wypłaty z rachunku:

  • czekiem gotówkowym lub asygnatą bankową: prowizja w wysokości 0,3 % min. 6zł,
  • kartą Visa Business oraz karta MasterCard Debetowa: w bankomatach Banku i innych banków spółdzielczych 0,3% min.6zł, w pozostałych bankomatach w kraju opłata 2% min 6zł .

Opłata za realizację przelewu z rachunku - 5,00 zł,

Opłata za realizację przelewu w systemie eCorpoNet - 1,99 zł,

Opłata za realizację przelewu w systemie eBankNet - 1,99 zł,

Posiadacz rachunku może ubiegać się o kredyt odnawialny w rachunku przyznawany przez Bank na okres 12 miesięcy.

PAKIET STANDARD   za jedyne 15 zł miesięcznie

Opłata obejmuje:

  • prowadzenie konta rozliczeniowego,
  • posiadanie karty Visa Business,
  • dostęp do systemu internetowego eBankNet

PAKIET PLATINUM    za jedyne 25 zł miesięcznie

Opłata obejmuje:

  • prowadzenie konta rozliczeniowego,
  • posiadanie karty Visa Business,
  • dostep do systemu internetowego eCorpoNet,
  • SMS Banking.

*dot. rachunków w złotych