Lokata oszczędnościowa z książeczką terminową

Lokata oszczędnościowa z książeczką terminową:

  • 1 miesięczna - 0,01 %
  • 2 miesięczna - 0,02 %
  • 3 miesięczna - 0,03 %
  • 6 miesięczna - 0,04 %
  • 12 miesięczna - 0,20 %
  • 2 letnia - 0,20 %

Lokaty oszczędnościowe z książeczką terminową są odnawialne. Odsetki są dopisywane do salda lokaty po upływie terminu zadeklarowania. Wypłata środków z lokaty przed upływem terminu zadeklarowania powoduje zerwanie lokaty i naliczenie odsetek w wysokości 0.0 %

Oprocentowanie obowiązuje od 15.10.2020r.