Rachunki walutowe

Bank Spółdzielczy w Jordanowie oferuje otwarcie i prowadzenie rachunków walutowych a'vista i terminowych:

Rachunki a'vista w walutach wymienialnych (EUR, USD, GBP, NOK, SEK). Nie jest możliwe dokonywanie wpłaty oraz wypłaty w walutach NOK i SEK

Lokaty oszczędnościowe w walutach wymienialnych (EUR, USD, GBP)

 WALUTA  Rachunki rozliczeniowe walutowe bieżące (pomocnicze) i oszczędnościowe płatne na każde żądanie Lokaty oszczędnościowe terminowe
1 M 3 M 6 M
EUR 0,00 % 0,00% 0,00% 0,00%
USD 0,00 % 0,00% 0,00% 0,00%
GBP 0,00 % 0,00% 0,00% 0,00%
NOK 0,00 % - - -
SEK 0,00 % - - -
CZK 0.00 %      
  • Powyższe oprocentowanie depozytów obowiązuje od dnia 15.10.2020 r.oprocentowanie podane jest w stosunku rocznym,
  • oprocentowanie jest zmienne,
  • minimalna wpłata na lokatę terminową wynosi: EUR - 300,00, USD - 300,00, GBP - 100,00. Bank nie prowadzi lokat w walutach NOK i SEK.
  • minimalna wpłata przy otwarciu rachunków oszczędnościowych płatnych na każde żądanie wynosi: EUR - 20,00, USD - 20,00, GBP - 20,00, NOK - 200,00 (wpłaty tylko w PLN po kursie pieniądze sprzedaż z Tabeli kursów, obowiązujące w Banku w danym dniu i godzinie), SEK - 200,00 (wpłaty tylko w PLN po kursie pieniądze sprzedaż z Tabeli kursów, obowiązujące w Banku w danym dniu i godzinie), CZK 200,00 (wpłaty tylko w PLN po kursie pieniądze sprzedaż z Tabeli kursów, obowiązujące w Banku w danym dniu i godzinie).