Rachunki ROR

 • Bank Spółdzielczy w Jordanowie oferuje bogaty wybór kont osobistych oraz pakietów:


  PAKIET JUNIOR

  Pakiet Junior dedykowan jest dla osób, które nie ukończyły 18 roku życia.

  Miesięczna opłata za Pakiet Junior wynosi 0zł i obejmuje:

  • prowadzenie rachunku,
  • karta płatnicza,
  • dostęp do bankowości internetowej,
  • przelewy internetowe,
  • wpłaty na rachunek oraz wypłaty z rachunku,
  • hasła SMS.

  PAKIET  MŁODZIEŻOWY

  PAKIET MŁODZIEŻOWY dedykowany jest dla osób, które nie ukończyły 26 roku życia i posiadają status studenta lub ucznia (potwierdzony legitymacją).

  Posiadacz Pakietu Młodzieżowego, w przypadku utraty statusu studenta lub ucznia zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia o tym Banku.

  Miesięczna opłata za PAKIET MŁODZIEŻOWY wynosi 2 zł/mc i obejmuje:

  • prowadzenie konta oszczędnościowo-rozliczeniowego (ROR),
  • posiadanie karty bankomatowej,
  • dostęp do bankowości elektronicznej.

  PAKIET  STANDARDOWY

  PAKIET STANDARDOWY dedykowany dla osób fizycznych o pełnej zdolności do czynności prawnych, które ukończyły 18-ty rok życia.

  Miesięczna opłata za PAKIET STANDARDOWY wynosi 6 zł/mc i obejmuje:

  • prowadzenie konta oszczędnościowo-rozliczeniowego (ROR),
  • posiadanie karty bankomatowej
  • dostęp do bankowości elektronicznej

  "PODSTAWOWY RACHUNEK PŁATNICZY „ KONTO PRZYJAZNE”
  Podstawowy Rachunek Płatniczy to rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy prowadzony w walucie polskiej jako rachunek indywidualny, zapewniający dostęp do systemu bankowości elektronicznej Banku oraz karty debetowej, dostępnej tylko dla Posiadacza rachunku.
  Rachunek ten dedykowany jest dla Klientów, którzy nie posiadają w żadnym banku rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w walucie polskiej.
  Posiadacz Podstawowego Rachunku Płatniczego otrzyma:
  *    0 zł za prowadzenie i zamknięcie rachunku,
  *    0 zł za dostęp do systemu bankowości elektronicznej eBankNet,
  *    0 zł za pierwszych 5 w miesiącu przelewów krajowych w PLN (nie wliczając w to przelewów wewnętrznych, przelewów w systemie SORBNET i Express ELIXIR), w tym realizacji zlecenia stałego,
  *    0 zł za pierwszych 5 w miesiącu wypłat kartą debetową w bankomatach obcych na terenie RP,
  *    0 zł za wydanie/wznowienie i obsługę karty debetowej VISA PAYWAVE"