Pakiet Młodzieżowy

PAKIET MŁODZIEŻOWY dedykowany jest dla osób, które nie ukończyły 30 roku życia i posiadają status studenta lub ucznia (potwierdzony legitymacją).

Posiadacz Pakietu Młodzieżowego, w przypadku utraty statusu studenta lub ucznia zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia o tym Banku.

Miesięczna opłata za PAKIET MŁODZIEŻOWY wynosi 2 zł/mc i obejmuje:

  • prowadzenie konta oszczędnościowo-rozliczeniowego (ROR),
  • posiadanie karty bankomatowej,
  • dostęp do bankowości elektronicznej.