WŁADZE BANKU

Rada Nadzorcza w składzie: Krzysztof Działek – Przewodniczący, Józef Kołodziej – Zastępca Przewodniczącego, Olga Mazur – Sekretarz, Czesław Giza, Stefan Grzechynka, Irena Jędrzejak, Franciszek Kowalczyk, Kazimierz Kowalczyk, Krzysztof Mironiuk, Krzysztof Król, Barbara Nowakowska

Zarząd: Agnieszka Mroszczak -  Prezes Zarządu, Halina Trzop – Wiceprezes Zarządu ds. Handlowych, Kazimierz Rusin – Wiceprezes Zarządu ds. Finansowo-Księgowych, Krzysztof Walek - Wiceprezes Zarządu