Odroczenie spłaty rat - Klienci Instytucjonalni

Szczegóły rozwiązań dla przedsiębiorców, rolników oraz wspólnot mieszkaniowych dotyczących prolongat w spłacie rat kredytowych oraz odnowień kredytów w rachunku bieżącym

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, iż Klientom, których sytuacja finansowa uległa pogorszeniu w związku z pandemią koronawirusa, udostępniamy rozwiązania powalające m.in.: odroczyć ratę kredytu lub odnowić okres kredytowania. Proponujemy zawieszenie:

 • spłaty raty kapitałowo-odsetkowej na okres do 6 miesięcy;
 • części kapitałowej na okres do 6 miesięcy – odsetki płatne w terminach wynikających z umowy kredytu;
 • raty odsetkowej na okres do 6 miesięcy.

Zastosowane odroczenia terminu spłaty może spowodować:

 • wydłużenie okresu kredytowania o zastosowany analogiczny okres odroczenia;
 • po okresie prolongaty pozostałe raty zostaną równomiernie powiększone o odroczone płatności;
 • w przypadku odroczenia w spłacie odsetek – płatność jednorazowa w uzgodnionym terminie.

Odroczenie terminu spłaty raty kredytu może dotyczyć:

 • kredytów obrotowych
 • kredytów inwestycyjnych.

Wnioski o zawieszenie terminu spłaty kredytu można składać za pośrednictwem:

 • adresu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. – należy załączyć skany wypełnionych i podpisanych formularzy,
 • listownie/kurierem na adres: Bank Spółdzielczy w Jordanowie, Rynek 44, 34-240 Jordanów, z dopiskiem „Odroczenie rat COVID - 19”,
 • osobiście w Placówkach Banku Spółdzielczego w Jordanowie.

Bank z tytułu odroczenia terminu spłaty kredytu nie będzie pobierał żadnych opłat i prowizji.

Każdy wniosek będzie rozpatrzony indywidualnie w przyspieszonym trybie, o decyzji powiadomimy Państwa niezwłocznie.

Pozytywna decyzja, wiąże się z zawarciem aneksu do umowy zmieniającego harmonogram spłat kredytu. Aneks będzie można podpisać:

 • w Placówce Banku,
 • korespondencyjnie.

Podpisanie aneksu korespondencyjnie

 1. aneks otrzymają Państwo wiadomością zwrotną na wskazany we wniosku adres email,
 2. prosimy o wydrukowanie aneksu w dwóch egzemplarzach, podpisanie egzemplarzy zgodnie ze wzorem podpisu złożonego podczas zawierania umowy kredytowej,
 3. wysłanie dwóch podpisanych oryginałów aneksu przesyłką kurierską na adres:

Bank Spółdzielczy w Jordanowie, Rynek 44, 34-240 Jordanów, z dopiskiem „Odroczenie rat COVID - 19”.

 1. Bank niezwłocznie odeśle drugi egzemplarz aneksu na adres korespondencyjny.

W trosce o bezpieczeństwo Państwa i naszych Pracowników, w obecnym czasie Placówki Banku Spółdzielczego w Jordanowie pracują w ograniczonym zakresie. Prosimy o sprawdzenie wcześniej godzin otwarcia Banku. Informacje o pracy naszych placówek aktualizujemy na bieżąco.

Wzór Wniosku o odroczenie terminu spłaty rat znajduje się poniżej