Bankowość internetowa

eBankNet to nowoczesny system zapewniający bezpieczny i szybki dostęp do rachunku rozliczeniowego przez Internet, który umożliwia:

  • realizowanie przelewów,
  • uzyskiwanie aktualnych informacji o saldzie i obrotach,
  • przeglądanie operacji na rachunku za wybrany okres,
  • realizacja zleceń stałych.

Warunkiem uruchomienia systemu eBankNet jest:

  • zawarcie umowy z Bankiem.
  • otrzymanie w Banku poufnego systemu identyfikacji (identyfikator, hasło, lista haseł jednorazowych)

Uruchomienie systemu - bezpłatnie
Opłata za przelew przez Internet - 1,50 zł
Opłata za hasło przesłane drogą SMS - 0,15 zł
Opłata miesięczna za udostępnienie systemu e-banking - 3,00 zł

eBankNet pozwala na uzyskiwanie wszelkich informacji i dysponowanie środkami zgromadzonymi na rachunku bez konieczności odwiedzania Banku. Twoje konto może być teraz dostępne dla Ciebie przez 24 godzin na dobę. Korzystanie z systemu eBankNet jest bardzo proste. Potrzebny jest tylko komputer z dostępem do Internetu i z przeglądarką internetową.