Kredyty

Kredyty na działalność rolniczą

Bank Spółdzielczy w Jordanowie oferuje również kredyty dla Klientów prowadzących działalność rolniczą. W swojej ofercie Bank posiada następujące produkty:

Warunki kredytu inwestycyjnego:

 • Oprocentowanie zmienne oparte na stawce średni WIBOR 3M z poprzedniego kwartału i stałej marży Banku 4,80 p.p.
 • Niska prowizja od 3,00% do 2,00% i opłata przygotowawcza 0,50% od kwoty kredytu min. 400,00 zł max 2.000,00 zł,

Warunki kredytu obrotowego:

 • Oprocentowanie zmienne oparte na stawce średni WIBOR 3M z poprzedniego kwartału i stałej marży Banku 5,20 p.p.
 • Niska prowizja od 3,00% do 2,00% i opłata przygotowawcza ,50% od kwoty kredytu min. 400,00 zł max 2.000,00 zł,

Warunki kredytu obrotowego „MÓJ BIZNES”:

 • Maksymalna kwota kredytu wynosi: 500.000,00 zł.
 • Okres spłaty kredytu wynosi do 60 miesięcy, raty płatne miesięcznie.
 • Oprocentowanie zmienne oparte na stawce średni WIBOR 3M z poprzedniego kwartału + marża Banku 5,00 p.p.
 • Niska prowizja 2,00% i opłata przygotowawcza w wysokości 350,00 zł.
 • Okres wypłat kredytów: od dnia 1 kwietnia 2022 r. do 30 kwietnia 2022 r.

Warunki kredytu w rachunku bieżącym:

 • Kredyt przyznawany jest na 12 miesięcy i ma charakter odnawialny,
 • Oprocentowanie zmienne oparte na stawce średni WIBOR 3M z poprzedniego kwartału i stałej marży Banku 5,00 p.p.
 • Niska prowizja od 2,00% do 1,20% i opłata przygotowawcza ,50% od kwoty kredytu min. 400,00 zł max 2.000,00 zł,
 • Wysokość kredytu ustalona jest indywidualnie w zależności od wpływów na rachunek,
 • Odsetki naliczane są jedynie od wykorzystanej kwoty kredytu, nie od przyznanego limitu.

Warunki Kredytu Rewolwingowego:

 • Kredyt przyznawany jest w rachunku kredytowym na okres 12 miesięcy i ma charakter odnawialny,
 • Oprocentowanie zmienne oparte na stawce średni WIBOR 3M z poprzedniego kwartału i stałej marży Banku 5,20 p.p.
 • Niska prowizja od 3,00% do 2,00% i opłata przygotowawcza ,50% od kwoty kredytu min. 400,00 zł max 2.000,00 zł,
 • Odsetki naliczane są jedynie od wykorzystanej kwoty kredytu, nie od przyznanego limitu.

Podstawą udzielenia kredytu jest:

 • złożenie kompletnej dokumentacji,
 • wykazanie zdolności do spłaty kredytu wraz z odsetkami,
 • ustanowienie prawnych zabezpieczeń spłaty kredytu, akceptowanych przez Bank,

Wymagane dokumenty:

 • decyzja o nadaniu numeru NIP,
 • zaświadczenie o numerze REGON,
 • nakaz płatniczy lub zaświadczenie z Urzędu Gminy/Miasta o posiadanym gospodarstwie lub potwierdzenie opłacenia podatku rolnego, lub numer księgi wieczystej dla gospodarstwa rolnego,
 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z opłatą podatków,
 • zaświadczenie o niezaleganiu z opłatą składek KRUS,
 • roczne zeznanie podatkowe PIT (z dwóch lat poprzednich),
 • ewidencja środków trwałych i wyposażenia,
 • książka przychodów i rozchodów lub książka przychodów,

Oprocentowanie obowiązuje od 01.04.2022 r.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu

Ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny