Rachunki:

Bank Spółdzielczy w Jordanowie oferuje bogaty wybór kont osobistych oraz pakietów:

 • ROR Standard - dla wszystkich osób pracujących, posiadających regularne dochody.
 • ROR Senior - dla osób, które ukończyły 55 lat i otrzymują emeryturę lub rentę.
 • ROR Efekt - dla osób, które nie posiadają stałych dochodów.
 • ROR Student - dla młodzieży studiującej, która rozpoczęła naukę przed ukończeniem 25 lat.
 • ROR Junior - dla młodzieży szkolnej  w wieku od 13 do 18 lat.

ROR PREMIUM - dla osób, których wpływy na rachunek będą wynosić nie mniej niż 1.200,00 zł miesięcznie,

 • minimalna stała kwota utrzymywana na rachunku: 200,00 zł /również przy kredycie w ROR/,
 • opłata za nie wywiązywanie się z warunków umowy: 15 zł miesięcznie,
 • oprocentowanie środków na tym rachunku wynosi 0,00% w skali roku,
 • rachunek zwolniony jest z następujących opłat:
  • otwarcie konta,
  • prowadzenie konta,
  • posiadanie karty,
  • usługa eBankNet,
  • przelewy internetowe (standardowe Elixir).

Dla Klientów posiadających rachunek ROR w Banku Spółdzielczym w Jordanowie co najmniej 3 miesiące z regularnymi wpływami wprowadza obniżenie stawki prowizji od udzielonego kredytu o 0,5%, od ogólnie obowiązujących prowizji. 


PAKIET JUNIOR

Pakiet Junior dedykowan jest dla osób, które nie ukończyły 18 roku życia.

Miesięczna opłata za Pakiet Junior wynosi 0zł i obejmuje:

 • prowadzenie rachunku,
 • karta płatnicza,
 • dostęp do bankowości internetowej,
 • przelewy internetowe,
 • wpłaty na rachunek oraz wypłaty z rachunku,
 • karta zdrapka, hasła SMS.

PAKIET  MŁODZIEŻOWY

PAKIET MŁODZIEŻOWY dedykowany jest dla osób, które nie ukończyły 30 roku życia i posiadają status studenta lub ucznia (potwierdzony legitymacją).

Posiadacz Pakietu Młodzieżowego, w przypadku utraty statusu studenta lub ucznia zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia o tym Banku.

Miesięczna opłata za PAKIET MŁODZIEŻOWY wynosi 2 zł/mc i obejmuje:

 • prowadzenie konta oszczędnościowo-rozliczeniowego (ROR),
 • posiadanie karty bankomatowej,
 • dostęp do bankowości elektronicznej.

Dla Klientów posiadających PAKIET MŁODZIEŻOWY w Banku Spółdzielczym w Jordanowie co najmniej 3 miesiące z regularnymi wpływami wprowadza obniżenie stawki prowizji od udzielonego kredytu o 0,5%, od ogólnie obowiązujących prowizji.


PAKIET  STANDARDOWY

PAKIET STANDARDOWY dedykowany dla osób fizycznych o pełnej zdolności do czynności prawnych, które ukończyły 18-ty rok życia.

Miesięczna opłata za PAKIET STANDARDOWY wynosi 6 zł/mc i obejmuje:

 • prowadzenie konta oszczędnościowo-rozliczeniowego (ROR),
 • posiadanie karty bankomatowej
 • dostęp do bankowości elektronicznej

Dla Klientów posiadających PAKIET STANDARDOWY w Banku Spółdzielczym w Jordanowie co najmniej 3 miesiące z regularnymi wpływami wprowadza obniżenie stawki prowizji od udzielonego kredytu o 0,5%, od ogólnie obowiązujących prowizji.

"PODSTAWOWY RACHUNEK PŁATNICZY „ KONTO PRZYJAZNE”
Podstawowy Rachunek Płatniczy to rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy prowadzony w walucie polskiej jako rachunek indywidualny, zapewniający dostęp do systemu bankowości elektronicznej Banku oraz karty debetowej, dostępnej tylko dla Posiadacza rachunku.
Rachunek ten dedykowany jest dla Klientów, którzy nie posiadają w żadnym banku rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w walucie polskiej.
Posiadacz Podstawowego Rachunku Płatniczego otrzyma:
*    0 zł za prowadzenie i zamknięcie rachunku,
*    0 zł za dostęp do systemu bankowości elektronicznej eBankNet,
*    0 zł za pierwszych 5 w miesiącu przelewów krajowych w PLN (nie wliczając w to przelewów wewnętrznych, przelewów w systemie SORBNET i Express ELIXIR), w tym realizacji zlecenia stałego,
*    0 zł za pierwszych 5 w miesiącu wypłat kartą debetową w bankomatach obcych na terenie RP,
*    0 zł za wydanie/wznowienie i obsługę karty debetowej VISA PAYWAVE"

Kursy walut

Kursy walut2018-12-07 obowiązuje od godziny: 16:00
1 EUR4.1505
1 USD3.6403
1 CHF3.6469
1 GBP4.6292
więcej

Stawki referencyjne

WIBOR 1M - średnia 1,66
WIBOR 3M - średnia 1,73
WIBOR 3M 1,72
więcej