• Okres przyjmowania zgłoszeń i dokonywania transakcji: 4.09.2023 r. – 28.01.2024 r.. Szczegóły i regulamin dostępne na stronie visa.pl. Organizator loterii promocyjnej: Unique One sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny.

  Zarejestruj kartę Visa w Loterii

  Do wygrania samochód i ponad 1000 nagród!

 • Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla Bezpiecznego Kredytu Nowy Dom, udzielonego na zasadach określonych w Ustawie z dnia 1 października 2021 r. o rodzinnym kredycie mieszkaniowym i bezpiecznym kredycie 2% wynosi 3,85% dla następujących założeń: kredyt przeznaczony na cel mieszkaniowy i wypłacony jednorazowo, całkowita kwota kredytu 300 000,00 PLN, okres kredytowania: 300 miesięcy, wkład własny: 20% wartości nieruchomości, oprocentowanie nominalne kredytu: okresowo - stałe w okresie dwóch pierwszych cykli 60-cio miesięcznych 7,14% w skali roku, a następnie (od 121-go miesiąca do końca okresu kredytowania) oprocentowanie zmienne 7,69% w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna średni WIBOR 3M: 5,99%) i indywidualnie ustalonej marży w wysokości: 1,70 pp. Łączna liczba miesięcznych rat: 300, w tym 120 rat kapitałowo-odsetkowych malejących (przy czym pierwsza rata malejąca przy uwzględnieniu dopłaty BGK wyniesie 1 534,23 PLN), kolejne raty kapitałowo-odsetkowe równe (od 121-go miesiąca) w wysokości: po 1 688,12 PLN. Całkowity koszt kredytu: 173 054,45 PLN, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 172 105,45 PLN (przy uwzględnieniu dopłaty BGK w wysokości 123 617,00 PLN), opłata przygotowawcza wynosząca: 200,00 PLN, prowizja za udzielenie kredytu: 0,00% kwoty udzielonego kredytu wynosząca: 0,00 PLN, koszt kontroli: 350,00 PLN, tj. kontrola u Wnioskodawcy przed udzieleniem kredytu – 200,00 PLN, kontrola celowości wykorzystania kredytu u Kredytobiorcy – 150,00 PLN, koszt ustanowienia i zwolnienia hipoteki: 380,00 PLN, podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC): 19,00 PLN. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości spoza oferty Banku oraz kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta. Całkowita kwota do zapłaty wynosi 473 054,45 PLN, przy czym powyższa kwota uwzględnia dopłaty BGK. Dopłaty BGK wskazane w kalkulacji mogą wygasnąć lub podlegać zwrotowi na zasadach określonych w umowie kredytu. Oprocentowanie kredytu jest stałe w okresie pierwszych dwóch cykli 60-cio miesięcznych, a następnie zmienne. W okresie obowiązywania oprocentowania wg formuły zmiennej, oprocentowanie umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą stopy referencyjnej WIBOR 3M, która może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty. Kalkulacja została dokonana na dzień 30 września 2023 r. na reprezentatywnym przykładzie.

  Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny.

  Bezpieczny Kredyt z dopłatami do rat

  W ramach programu Pierwsze Mieszkanie. Już w naszym Banku!

 • Reprezentatywny przykład promocyjnego Kredytu Mieszkaniowego „Mój Dom” - oprocentowanie zmienne:
  Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) wynosi 8,03% dla następujących założeń:
  całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 224 040,18 PLN, okres kredytowania: 180 miesięcy, wkład własny: 20% wartości nieruchomości, oprocentowanie nominalne kredytu: zmienne 7,69% w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna średni WIBOR 3M: 5,99%) i indywidualnie ustalonej marży w wysokości: 1,70 pp. Łączna liczba miesięcznych rat: 180, równych w wysokości: po 2 101,14 PLN. Całkowity koszt kredytu: 155 114,62 PLN, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 154 165,62 PLN, opłata przygotowawcza wynosząca: 200,00 PLN, prowizja za udzielenie kredytu: 0,00% kwoty udzielonego kredytu wynosząca: 0,00 PLN, koszt kontroli: 350,00 PLN, tj. kontrola u Wnioskodawcy przed udzieleniem kredytu – 200,00 PLN, kontrola celowości wykorzystania kredytu u Kredytobiorcy – 150,00 PLN, koszt ustanowienia i zwolnienia hipoteki: 380,00 PLN, podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC): 19,00 PLN. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości spoza oferty Banku oraz kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta. Całkowita kwota do zapłaty wynosi 379 154,80 PLN. Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą stopy referencyjnej WIBOR 3M, która może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty. Kalkulacja została dokonana na dzień 30 września 2023 r. na reprezentatywnym przykładzie.

  Reprezentatywny przykład promocyjnego Kredytu Mieszkaniowego „Mój Dom” - oprocentowanie okresowo - stałe:
  Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) wynosi 7,91% dla następujących założeń:
  całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 224 040,18 PLN, okres kredytowania: 180 miesięcy, wkład własny: 20% wartości nieruchomości, oprocentowanie nominalne kredytu: okresowo - stałe w okresie pierwszych 60 miesięcy 7,50% w skali roku, a następnie oprocentowanie zmienne 7,69% w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna średni WIBOR 3M: 5,99%) i indywidualnie ustalonej marży w wysokości: 1,70 pp. Łączna liczba miesięcznych rat: 180, w tym 60 pierwszych rat kapitałowo-odsetkowych równych w wysokości: po 2 076,88 PLN, kolejne 120 raty kapitałowo-odsetkowe równe w wysokości: po 2 094,27 PLN. Całkowity koszt kredytu: 152 834,24 PLN, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 151 885,24 PLN, opłata przygotowawcza wynosząca: 200,00 PLN, prowizja za udzielenie kredytu: 0,00% kwoty udzielonego kredytu wynosząca: 0,00 PLN, koszt kontroli: 350,00 PLN, tj. kontrola u Wnioskodawcy przed udzieleniem kredytu – 200,00 PLN, kontrola celowości wykorzystania kredytu u Kredytobiorcy – 150,00 PLN, koszt ustanowienia i zwolnienia hipoteki: 380,00 PLN, podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC): 19,00 PLN. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości spoza oferty Banku oraz kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta. Całkowita kwota do zapłaty wynosi 376 874,42 PLN. Oprocentowanie kredytu jest stałe w okresie pierwszych 60 miesięcy, a następnie zmienne. W okresie obowiązywania oprocentowania wg formuły zmiennej, oprocentowanie umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą stopy referencyjnej WIBOR 3M, która może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty. Kalkulacja została dokonana na dzień 30 września 2023 r. na reprezentatywnym przykładzie.

  Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny.

  Twój Kredyt Mieszkaniowy

  Sprawdź warunki promocji Kredytu Mój Dom!

 • Kredyt ZŁOTA JESIEŃ
  Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) wynosi 9,25% dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 50 000,00 PLN, całkowita kwota do zapłaty 54 746,81 PLN, oprocentowanie nominalne - stałe 8,50% w skali roku, całkowity koszt kredytu 4 746,81 PLN (w tym: opłata przygotowawcza 200,00 PLN, prowizja 0,00 PLN, odsetki 4 546,81 PLN), 24 miesięcznych rat równych w wysokości po 2 272,78 PLN. Kalkulacja została dokonana na dzień 30 września 2023 r. na reprezentatywnym przykładzie.

  Powyższa informacja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Powyższe wyliczenie ma charakter szacunkowy i nie uwzględnia ewentualnych kosztów dodatkowych związanych z wcześniejszą spłatą pożyczek i kredytów udzielonych przez inne instytucje finansowe.

  Sprawy bankowe załatwiaj po sąsiedzku

  Sprawdź warunki promocji!

 • Materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Organizatorem Loterii jest SHOPPER LINK Tomasz Bogdanowicz. Do udziału w LOTERII SPŁACAMY TWÓJ KREDYT upoważnia zawarcie między 01.03.2023 r. a 30.11.2023 r. umowy kredytowej w biorącym udział w Loterii Banku z Grupy BPS. W ramach nagrody miesięcznej kredyt spłacany jest do kwoty 20 tys. zł.  RRSO na dzień 01.03.2023 r. nie przekracza 11,90%.

  Regulamin Loterii Spłacamy Twój Kredyt jest dostępny do pobrania      TUTAJ.

  Loteria Spłacamy Twój Kredyt

  Weź kredyt po sąsiedzku i wygraj!

  Przydatne informacje

  Kursy walut

  Sprzedaż Kupno
  EUR 4.7420 4.4686
  USD 4.5119 4.2514
  CHF 4.9586 4.6114
  GBP 5.5052 5.1500

  Stawki referencyjne

  średni WIBOR 3M (wrzesień 2023)
  5,99%
  średni WIBOR 3M (kwartał III 2023)
  6,50%

  Godziny przelewów

  Przelew międzybankowy przychodzący
  ELIXIR do 11:00 do 15:00 do 17:00
  Przelew międzybankowy wychodzący
  ELIXIR do 16:00
  Ekspres ELIXIR (Natychmiastowy) 24h
  BlueCash (Natychmiastowy) 24h
  SORBNET do 15:00
  Znajdziesz nas też tutaj