Terminale płatnicze

Program Polska Bezgotówkowa jest inicjatywą organizowaną pod patronatem Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju oraz Związku Banków Polskich. Planet Pay od początku jest aktywnym uczestnikiem programu, w związku z czym mogą Państwo otrzymać dofinasowanie umożliwiające:
• Bezpłatne korzystanie z 1 terminala przez okres 5 miesięcy*.
• Bezpłatne rozliczanie transakcji na terminalu, przez 5 miesięcy lub do 42 tys. zł.

1

Proste warunki

Do Programu Polska Bezgotówkowa może przystąpić przedsiębiorca, który w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie posiadał terminala płatniczego (umowy z agentem rozliczeniowym).

Brak kosztów przez 5 miesięcy

Uczestnictwo w Programie Polska Bezgotówkowa jest bezpłatne. Przedsiębiorca nie ponosi kosztów związanych z instalacją terminali oraz ich dzierżawą przez 5 miesięcy. Procesowanie transakcji do 42 tys. zł przez 5 miesięcy jest bezpłatne.

Prosta oferta sprzedażowa

terminale_cena.jpg

Szczegółowe informacje:

→ Bank Spółdzielczy w Jordanowie tel. 18 26 75 520 lub 801 50 80 50