• Ustawowe wakacje kredytowe
 • Ustawowe wakacje kredytowe

  Ustawowe wakacje kredytowe

  Szanowny Kliencie, jeśli masz kredyt hipoteczny, udzielony w walucie polskiej, w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych i chcesz zawiesić jego spłatę, sprawdź, czy możesz skorzystać z ustawowych wakacji kredytowych.

  Możesz zawiesić spłatę kredytu hipotecznego:

  • od 1 sierpnia 2022 r. do 30 września 2022 r. – na 2 miesiące
  • od 1 października 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. – na 2 miesiące
  • od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. – na 1 miesiąc w każdym kwartale

  Pamiętaj o tym, że…

  • Wakacje kredytowe polegają na zawieszeniu spłat kredytu i przesunięciu rat w czasie. Okres kredytowania oraz terminy ustalone w umowie ulegają przedłużeniu o okres zawieszenia spłaty kredytu.
  • W okresie wakacji nie naliczymy odsetek ani nie pobierzemy opłat innych niż opłaty z tytułu ubezpieczeń powiązanych z umową kredytu.
  • Jeśli masz kredyt z ubezpieczeniem, wakacje nie spowodują zawieszenia opłat związanych z ubezpieczeniem. Zapewnij środki na ich spłatę zgodnie z harmonogramem, aby utrzymać ciągłość ubezpieczenia.
  • Wakacje kredytowe nie spowodują wstrzymania wypłat transz kredytu, chyba że złożysz taką dyspozycję.
  • Informację o zawieszeniu spłaty Twojego kredytu przekażemy do Biura Informacji Kredytowej S.A.

  Warunki skorzystania z wakacji kredytowych

  Z wakacji kredytowych możesz skorzystać tylko dla jednej umowy kredytu hipotecznego, jeśli łącznie spełniasz następujące warunki:

  • masz kredyt hipoteczny w walucie polskiej,
  • umowa została zawarta w celu zaspokojenia Twoich potrzeb mieszkaniowych,
  • masz zawartą umowę kredytu przed 01.07.2022 r.,
  • okres kredytowania kończy się po 31.12.2022 r.

  Możesz złożyć jeden wniosek dotyczący wszystkich okresów zawieszenia spłaty lub oddzielne wnioski dotyczące poszczególnych okresów. Okres zawieszenia spłaty kredytu rozpoczyna się z dniem wskazanym we wniosku.

  Sposoby złożenia wniosku

  • w dowolnej Placówce Banku w formie papierowej
  •  drogą pocztową na adres Placówki Banku
  • elektronicznie na adres mailowy Banku: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (wniosek złożony drogą email powinien być opatrzony podpisem elektronicznym)
  •  elektronicznie za pośrednictwem systemu bankowości internetowej eBankNet

  Wniosek może złożyć jeden ze współkredytobiorców na formularzu udostępnionym na stronie internetowej Banku.

  Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom.

  Znajdziesz nas też tutaj