Lokaty terminowe

OPROCENTOWANIE od 15.10.2020r.

lokata 1 miesięczna 0,01 %
lokata 2 miesięczna 0,01 %
lokata 3 miesięczna 0,01 %
lokata 6 miesięczna 0,01 %
lokata 12 miesięczna 0,01 %
lokata 24 miesięczna

0,01 %

LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWE W WALUTACH WYMIENIALNYCH

Bank otwiera lokaty terminowe w walutach wymienialnych na okres 1M, 3M i 6M

 
dolar amerykański (USD) z minimalną wpłatą 300 USD,
euro (EUR) z minimalną wpłatą 300 EUR,
funty brytyjskie (GBP) z minimalną wpłatą 100 GBP,
korony norweskie (NOK) Bank nie oferuje lokat w walucie NOK
korony szwedzkie (SEK) Bank nie oferuje lokat w walucie SEK
korony czeskie (CZK) Bank nie oferuje lokat w walucie CZK

Szczegółowe informacje uzyskają Państwo w placówkach Banku.

Oprocentowanie jest zmienne, podane w stosunku rocznym. Kapitalizacja odsetek po upływie okresu zadeklarowania. Lokaty są odnawialne, po upływie okresu zadeklarowania lokata odnawia się automatycznie na warunkach obowiązujących w dniu odnowienia.

W przypadku likwidacji lokaty przed upływem okresu zadeklarowania oprocentowanie ulega obniżeniu do poziomu połowy oprocentowania wkładów oszczędnościowych płatnych na każde żądanie.