• Lokaty terminowe

    Lokaty terminowe

    Oprocentowanie lokat terminowych jest zmienne. Kapitalizacja odsetek po upływie okresu zadeklarowania. Lokaty są odnawialne, po upływie okresu zadeklarowania lokata odnawia się automatycznie na warunkach obowiązujących w dniu odnowienia.

    W przypadku likwidacji lokaty przed upływem okresu zadeklarowania oprocentowanie ulega obniżeniu do poziomu połowy oprocentowania wkładów oszczędnościowych płatnych na każde żądanie.

    Tabela oprocentowania depozytów

    Znajdziesz nas też tutaj