• Zastrzeganie dokumentów

Zastrzeganie dokumentów

Utraciłeś dokument? Nie ryzykuj - zastrzeż go w Banku Spółdzielczym w Jordanowie! Chroń najcenniejszy skarb - swoją tożsamość!

Zarówno Klienci Banku Spółdzielczego w Jordanowie jak i osoby nie będące klientami Banku mają możliwość dokonania zastrzeżenia zagubionych lub skradzionych dokumentów tożsamości.

W dowolnej placówce Banku każda osoba może dokonać zastrzeżenia następujących dokumentów tożsamości:

  • dowód osobisty,
  • tymczasowy dowód osobisty,
  • prawo jazdy,
  • książeczka wojskowa,
  • książeczka marynarska,
  • paszport,
  • karta stałego pobytu,
  • dokument zagraniczny,
  • inny dokument (niezdefiniowany),
  • oraz dowód rejestracyjny, karty.

Aby dokonać zastrzeżenia dokumentu należy posiadać numer utraconego dokumentu oraz numer PESEL osoby zastrzegającej.

Za przyjęcie lub odwołanie zastrzeżenia dokumentu tożsamości pobiera się opłatę zgodnie z Taryfą opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jordanowie dla Klientów Indywidualnych.

Chcesz wiedzieć więcej? Zapraszamy na www.dokumentyzastrzezone.pl

W systemie DOKUMENTY ZASTRZEŻONE uczestniczą wszystkie banki w Polsce oraz szereg innych firm i instytucji. Pełna lista Uczestników, dla bezpieczeństwa całego Systemu, jest jednak objęta tajemnicą.

Przypominamy, że utracone dokumenty tożsamości powinny w bankach zastrzegać nie tylko osoby, które mają już konta bankowe, ale również te, które z usług bankowych nie korzystają.

Znajdziesz nas też tutaj