• ESG

Agenda 2030

18-08-2023

Agenda 2030

Przekształcamy nasz świat: Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 zawierająca cele zrównoważonego rozwoju została przyjęta przez wszystkie 193 państwa członkowskie ONZ Rezolucją Zgromadzenia Ogólnego 25 września 2015 roku w Nowym Jorku.

Agenda skupia się na trzech dużych obszarach – gospodarczym, środowiskowym i społecznym. Zawiera 17 celów i 169 zadań.

Każdy ma swoją rolę do odegrania, również nasz Bank, nasi Pracownicy i Klienci.

To jest nasza odpowiedzialność za  planetę. Tu i teraz czas na zdecydowane działania. Realizacja celów zrównoważonego rozwoju będzie możliwa  tylko przy aktywnym zaangażowaniu się biznesu, instytucji finansowych i organizacji ze względu na skalę i poziom złożoności zagadnienia. Potrzebne są nie tylko te duże  globalne wyzwania, ale nawet i te  najmniejsze lokalne, aby cele mogły zostać osiągnięte.

Bank Spółdzielczy w Jordanowie wspiera tę tezę,  w myśl której prowadzenie nowoczesnego  biznesu, to nie tylko zarabianie pieniędzy, ale również odpowiedzialność za ludzi, jakość ich życia,  za środowisko  naturalne oraz naszą planetę. Cele zrównoważonego i społecznie odpowiedzialnego rozwoju  Bank Spółdzielczy w Jordanowie  zamierza realizować poprzez budowanie długoterminowych relacji z Klientami opartych o realizację wartości i komunikowanie celów wynikających z Agendy 2030. W naszych działaniach wspieramy cele wynikających ze Strategii Zrównoważonego Rozwoju ONZ, są one najbardziej spójne z naszą działalnością biznesową. Na ich realizację mamy największy wpływ jako instytucja finansowa.

Poznaj cele (kliknij)

cel1 cel2 cel3 cel4 cel5 cel6 cel7 cel8 cel9 cel10 cel11 cel12 cel13 cel14 cel15 cel16 cel17

Znajdziesz nas też tutaj