• O nas
 • O Banku

  O Banku

  Jesteśmy Twoim Bankiem

  Bank Spółdzielczy w Jordanowie ma wyjątkowy profil działalności - świadczy kompleksowe, profesjonalne i bezpieczne usługi bankowe, dostosowane do potrzeb rynku oraz stymuluje rozwój środowiska lokalnego. Poprzez sieć placówek zlokalizowanych na terenie powiatu suskiego oferuje konkurencyjne produkty finansowe dla Klientów indywidualnych i korporacyjnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Specjalizuje się w obsłudze samorządów, rolnictwa, handlu oraz rzemiosła.

  Historia Banku Spółdzielczego w Jordanowie

  RYS HISTORYCZNY

  Początki bankowości spółdzielczej w Jordanowie wiążą się z dniem 10 grudnia 1880 roku, kiedy rozpoczęło działalność Stowarzyszenie Pożyczkowe „Praca i Oszczędność.” W lutym 1881 roku odbyło się pierwsze Walne Zebranie Stowarzyszenia, które zaakceptowało skład dyrekcji w osobach: Michał Huzy, Stanisław Gajewski i Józef Borowiec. Początkowy okres działalności Stowarzyszenia to czas zaborów, wyniszczenia i trudności gospodarczych, przeludnienia w rolnictwie i postępującego rozdrobnienia gospodarstw, a także okres słabego rozwoju przemysłu i handlu.

  W tych więc warunkach bardzo trudne zadania stały przed Zarządem Stowarzyszenia - brakowało nie tylko gotówki, ale także nawet wykwalifikowanych sił do prowadzenia buchalterii. Mimo trudności finansowych, już w pierwszym roku swej pracy udzielono kilkanaście pożyczek ze zgromadzonych wkładów oszczędnościowych oraz udziałów. Stowarzyszenie realizowało w pełni program statutu; zajmowało się nie tylko działalnością gospodarczą, ale świadczyło też pomoc na rzecz rozwijającego się lokalnego życia kulturalnego, pomagało i opiekowało się ludnością najuboższą.

  Od chwili powstania Stowarzyszenie Pożyczkowe mieściło się w wynajętym budynku Pana Hieronima Munka w Jordanowie przy ulicy Rynek 36. W styczniu 1899 r. zdecydowano się na zakup od Pana Franciszka Bocheńskiego w Jordanowie przy ulicy Rynek 44 działki, na której rozpoczęto budowę własnego, murowanego budynku. Budowa trwała 2 lata, a jej zakończenie nastąpiło w 1901 r. Stowarzyszenie mieściło się na parterze, zaś piętro wynajęto Towarzystwu Gimnastycznemu „Sokół”. W tym okresie w skład dyrekcji Stowarzyszenia wchodzili: Marian Kohler, Józef Kalczyński oraz zaangażowana nieco później na stanowisko buchaltera Stanisława Setmajerowa. W owym czasie prawie we wszystkich okolicznych wioskach działalność prowadziły Kasy Stefczyka. Również w Jordanowie działała Kasa Stefczyka.

  Na wspólnym Walnym Zebraniu Członków 14 września 1941 roku dokonano połączenia Kasy Stefczyka ze Stowarzyszeniem Pożyczkowym, przy czym jednostką przejmującą było Stowarzyszenie Pożyczkowe. Uchwalono nowy statut i przyjęto nową nazwę - Bank Spółdzielczy w Jordanowie. Od 1935 r. w skład Zarządu wchodzili: Mieczysław Wawrzyński, Ludwik Pietrzak, Tadeusz Kwak i Kazimierz Zając, a po połączeniu z Kasą Stefczyka: Bronisław Trąd, Antoni Tokarczyk i Jan Martyka. Bank Spółdzielczy skupiał w swym gronie ludzi wszystkich zawodów –w okresie okupacji był podporą ludzi będących w potrzebie, udzielając im kredytów, umożliwiając przetrwać ten krytyczny okres. W czasie wojny Jordanów został poważnie zniszczony, natomiast majątek Banku nie poniósł żadnych strat – zarówno budynek jak i księgi bankowe, odpowiednio zabezpieczone ocalały w całości. Po wojnie następuje proces przyłączenia do Banku Kas Stefczyka działających w okolicznych wioskach. W latach 1948 - 1949 uchwałami walnych zebrań Bank przejmuje Kasy Stefczyka działające w Skawie, Spytkowicach, Łętowni, Naprawie, Skomielnej Białej, Osielcu i Sidzinie.

  Od roku 1950 na członków Zarządu Banku powołani zostają: Jan Martyka – pełniący funkcję Prezesa, oraz Józef Mieczyński i Ludwik Solowski. W tym samym roku zarządzeniem krajowych władz centralnych Bank Spółdzielczy przemianowany zostaje na Gminną Kasę Spółdzielczą, następnie zaś na Kasę Spółdzielczą i staje się agendą najpierw Banku Gospodarstwa Spółdzielczego, a potem Narodowego Banku Polskiego i Banku Rolnego, wykonując ich dyrektywy. Zmianę przynoszą dopiero lata 1956 - 1959; Bank odzyskuje dawną nazwę, zaś samorząd może ponownie decydować w wielu ważnych sprawach gospodarczych Banku.

  W 1960 r. wybudowane zostało II piętro budynku i zmodernizowano pomieszczenia bankowe. Następuje okres stabilizacji w rozwoju Banku, zarówno pod względem gospodarczo – finansowym jak również organizacyjnym.

  W roku 1990 nastąpiła zmiana na stanowisku Prezesa Zarządu, funkcję tę objął Stanisław Job, na Zastępcę Prezesa powołano Józefa Oprzędka, na członka Zarządu - Romana Steca.

  Od początku 1998 r. Bank Spółdzielczy w Jordanowie podjął się realizacji procesu przyłączenia dwóch sąsiednich banków – w Makowie Podhalańskim i w Zawoi. Realizacja planu łączeniowo-naprawczego została zakończona w grudniu 2003 r.

  Założony w roku 1879 Bank Spółdzielczy w Makowie Podhalańskim, dawniej podobnych rozmiarów co Bank Spółdzielczy w Jordanowie został przejęty 01 kwietnia 1998 roku z dużą stratą wynikającą z przeżywanych poważnych trudności finansowych.

  Bank Spółdzielczy Zawoi, założony w 1925 roku postanowił przyłączyć się do Banku w Jordanowie z powodu niemożności samodzielnego uzyskania wymaganego przez prawo poziomu kapitałów własnych. Przyłączenie nastąpiło od 01 lipca 1999 r.

  Na posiedzeniu w dniu 11.08.1999 r. Rada Nadzorcza dokonała zmian w składzie Zarządu; Zastępcą Prezesa została Józefa Worwa - Główny Księgowy Banku, w czteroosobowym Zarządzie znaleźli się również: Roman Stec, który objął funkcję Kierownika Oddziału w Makowie Podhalańskim i Tadeusz Kaczmarczyk - kierujący Oddziałem w Zawoi.

  W Oddziale w Makowie Podhalańskim w ramach programu łączeniowo-naprawczego przeprowadzono gruntowną modernizację budynku biurowego, oraz dokonano wymiany sprzętu komputerowego.

  Po przejściu Józefy Worwy na emeryturę w 2002 roku Rada Nadzorcza powołała od dnia 23.05.2002 r. na stanowisko Członka Zarządu i Zastępcy Prezesa Zarządu Kazimierza Rusina. W 2003 roku na stanowisko Głównego Księgowego powołana została Halina Trzop.

  W dniu 27 września 2003 roku nastąpiło uroczyste oddanie do użytkowania nowego budynku Oddziału Banku w Zawoi. Jest to budynek nowoczesny, dobrze wyposażony, umożliwiający obsługę klientów w komfortowych warunkach. Również w tym samym roku Bank zainstalował we wszystkich placówkach bankomaty czynne całodobowo i przeprowadził centralizację swojego systemu komputerowego.

  We wrześniu 2005 roku Bank świętował jubileusz 125-lecia swojej działalności. Uświetnieniem jubileuszu było nadanie przez Prezydenta Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski dla Stanisława Joba, Złotych Krzyży Zasługi dla Tadeusza Kaczmarczyka i Romana Steca oraz Srebrnych Krzyży Zasługi dla Józefy Worwy i Danuty Śledź. W listopadzie 2005 roku rozpoczęła działalność Filia Banku w Białce. W latach 2007 - 2008 Bank przeprowadził gruntowną modernizację budynku biurowego w Centrali w Jordanowie; wymieniona została stolarka, instalacje, bankomat i wrzutnia nocna, oraz dokonano modernizacji sali obsługi klienta.

  W 2008 roku na emeryturę przeszedł Tadeusz Kaczmarczyk, a Dyrektorem Oddziału w Zawoi została Krystyna Bogdanik.

  Od momentu przejścia na emeryturę Tadeusza Kaczmarczyka skład Zarząd pozostał trzyosobowy: Prezes Zarządu - Stanisław Job, Wiceprezes do spraw finansowo-księgowych - Kazimierz Rusin, Wiceprezes do spraw handlowych - Roman Stec.

  Z dniem 31 stycznia 2010 r. Prezes Stanisław Job po długoletniej i pełnej sukcesów pracy zawodowej przeszedł na emeryturę.

  Od 01 lutego 2010 r. Rada Nadzorcza powołała Wiceprezesa Zarządu Romana Steca na stanowisko Prezesa Zarządu oraz uzupełniła skład Zarządu powołując na Wiceprezesa ds. Handlowych Agnieszkę Mroszczak dotychczasowego Kierownika Działu Kredytów. Na Dyrektora Oddziału w Makowie Podhalańskim Zarząd powołał od dnia 01.03.2010 r. Piotra Firka.

  W dniu 1 października 2010 roku Bank uruchomił Filię w Sidzinie, a w 2011 r. przeprowadził gruntowną modernizację wnętrza budynku biurowego Oddziału w Makowie Podhalańskim. Przebudowano salę obsługi klienta usytuowaną na parterze budynku, a obsługę kredytową i kierownictwo Oddziału przeniesiono na pierwsze piętro. 

  W maju 2012 roku zainstalowano bankomat w Osielcu przy pawilonie handlowym "Lewiatan", a w lutym 2013 uruchomiono w Jordanowie drugi bankomat przy markecie "Biedronka". W sierpniu 2013 r. placówki Banku zostały wyposażone w nowe, podświetlane oznakowania zewnętrzne zgodne z jednolitym standardem przyjętym przez Zrzeszenie Banku BPS S.A.

  Roman Stec pełnił obowiązki Prezesa Zarządu w okresie od 01 lutego 2010 r. do chwili śmierci w dniu 04 lipca 2014 r. W zaistniałej sytuacji Rada Nadzorcza oddelegowała Przewodniczącego Rady Nadzorczej Krzysztofa Działka do pełnienia funkcji członka Zarządu i powierzyła mu pełnienie obowiązków Prezesa. Ponadto dokonała wyboru kandydata na Prezesa w osobie Wiceprezesa Zarządu ds. Handlowych Agnieszki Mroszczak i zgłosiła jej kandydaturę do Komisji Nadzoru Finansowego celem zatwierdzenia. Po zatwierdzeniu kandydatury przez Komisję Nadzoru Finansowego, Rada Nadzorcza Banku na posiedzeniu w dniu 16 lipca 2015 roku jednogłośnie powołała Panią Agnieszkę Mroszczak na stanowisko Prezesa Zarządu. Pan Krzysztof Działek po roku pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu powrócił na stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Na tym samym posiedzeniu Rada Nadzorcza na wniosek Prezesa Zarządu powołała w skład Zarządu Panią Halinę Trzop, dotychczasową Główną Księgową, powierzając jej funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Handlowych. Na Stanowisko Głównego Księgowego Zarząd powołał Panią Barbarę Kulka, dotychczas pełniącą funkcję Starszego Inspektora w Zespole ds. analiz i ryzyk.

  Mając na celu dalszy rozwój oraz w związku z dynamicznym przyrostem obliga kredytowego i potrzebą adekwatnego zwiększania bazy depozytowej, Bank w lipcu 2016 r. otworzył Filię w Krakowie. Ponadto w czerwcu 2016 r. Bank przeprowadził modernizację Filii w Sidzinie mając na celu poprawę warunków obsługi Klienta.

  W dniu 01.09.2017 roku na podstawie Uchwały Nr 3/6/2017 Rada Nadzorcza spośród swoich członków powołała Komitet Audytu.

  W związku z przejściem na emeryturę Pani Krystyny Bogdanik na Dyrektora Oddziału w Zawoi Zarząd Banku powołał od dnia 10.11.2017 r. Konrada Turchana.

  TERAŹNIEJSZOŚĆ

  Z dniem 02.01.2020 r. Bank uruchomił Filię w Bystrej Podhalańskiej, przy Urzędzie Gminy Bystra-Sidzina. Od dnia 01.04.2020 r. Rada Nadzorcza powołała w skład Zarządu, na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Pana Krzysztofa Walek, który dotychczas pełnił funkcję Kierownika Komórki monitorującej ryzyko.

  Wybuch pandemii koronawirusa w marcu 2020 roku, w związku z nakładaniem ograniczeń branżowych i lockdownów, skutkował znacznymi utrudnieniami w funkcjonowaniu gospodarki kraju jak i również w działalności Banku. Mimo tych utrudnień Bank pozostał dla Klientów otwarty przez cały ten okres aby świadczyć wszystkie usługi na wysokim poziomie. W grudniu 2020 r. Bank obchodził jubileusz 140-lecia działalności. Uroczystość ze względu na pandemię miała charakter kameralny i była połączona z otwarciem Filii w Łętowni. W 2021 r. Bank dokonał odnowienia elewacji budynku w Jordanowie i rozbudowy pomieszczeń archiwum w Oddziale w Zawoi.

  Początkiem roku 2022 w związku z agresją Rosji na Ukrainę w dniu 24.02.2022 r. sytuacja gospodarcza w kraju uległa gwałtownej zmianie. Nastąpił szybki wzrost inflacji napędzany ogromnym wzrostem cen paliw i energii oraz zerwanie dotychczasowych łańcuchów dostaw dla przedsiębiorstw. Reakcją Rady Polityki Pieniężnej na rozpędzającą się inflację były szybkie i duże podwyżki stóp procentowych, co spowodowało wyhamowanie akcji kredytowej w bankach.

  Rok 2022 obfitował w zmiany organizacyjne w Banku. Rada Nadzorcza Banku dokonała zmiany obsady na stanowisku Sekretarza Rady i od 14 listopada 2022 r. funkcję tę powierzyła Pani Barbarze Nowakowskiej. Na posiedzeniu w dniu 6 grudnia 2022 r. Rada Nadzorcza zatwierdziła zmiany w schemacie struktury organizacyjnej Banku wchodzące w życie od 1 stycznia 2023 r. i polegające na tym, że Pan Krzysztof Walek objął funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Handlowych, a Pani Halinie Trzop powierzona została funkcja Wiceprezesa Zarządu.

  W dniu 03.11.2023 Pan Krzysztof Walek zrezygnował z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu ds Handlowych.

  Z dniem 03.11.2023 powołano na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds Handlowych Panią Joannę Oczkowską.

  W dniu 09.12.2023 zmarł długoletni członek Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Joradnowie Pan Kazimierz Kowalczyk.

  Po 44 latach pracy, z dniem 20.04.2024 r. odeszła na emeryturę Pani Halina Trzop - Wiceprezes Zarządu.

  Fundusze własne Banku na dzień 30.06.2023 roku wynoszą 42 802 792,47 zł, a suma bilansowa osiągnęła kwotę 589 835 105,83 zł.

  Podstawowe wskaźniki określające sytuację ekonomiczno-finansową w Banku oraz jego bezpieczeństwo utrzymują się na bardzo dobrym, stabilnym poziomie.

  Bank Spółdzielczy w Jordanowie utrzymuje stały kontakt z lokalnym środowiskiem poprzez wspieranie licznych inicjatyw i organizacji społecznych, edukację dzieci poprzez popularyzowanie idei systematycznego oszczędzania na książeczkach SKO, współfinansowanie organizacji różnych imprez miejskich i wiejskich.

  Misją Banku Spółdzielczego w Jordanowie jest świadczenie kompleksowych, profesjonalnych i bezpiecznych usług bankowych, dostosowanych do potrzeb rynku oraz stymulowanie rozwoju środowiska lokalnego.

  Wizją Banku Spółdzielczego Jordanowie jest bycie instytucją finansową uniwersalną, nowoczesną i prężnie rozwijającą się - będącą czołowym dostawcą usług bankowych na terenie swojego działania.

  Celami strategicznymi Banku Spółdzielczego w Jordanowie są: doskonalenie i rozwijanie oferty produktowej, dążenie do zapewnienia kompleksowości świadczonych usług, umocnienie konkurencyjnej pozycji rynkowej i umacnianie więzi ze środowiskiem lokalnym, dbanie o wiarygodność i reputację Banku a także wzmocnienie atrakcyjności i pozycji rynkowej Banku poprzez wzrost aktywności handlowej i udoskonalenie oferty produktowej.

  Największym atutem Banku Spółdzielczego w Jordanowie jest indywidualne podejście do każdego Klienta i szybki proces decyzyjny, dający Klientowi możliwość negocjacji korzystnych warunków umowy.

  W 2021 r. Bank Spółdzielczy w Jordanowie otrzymał następujące nagrody:

  • Wysokie 27 miejsce i tytuł "Wyróżniona Placówka Grupy BPS" w kategorii efektywność w Kampanii EKO?Logiczne, że się wygrywa! prowadzonej przez Bank BPS na terenie całej Polski.
  • Honorową odznakę "Zasłużony dla Pożarnictwa Powiatu Suskiego" złożoną na ręce Pani Prezes Agnieszki Mroszczak.

  W 2022 r. Bank Spółdzielczy w Jordanowie otrzymał następujące nagrody:

  • Statuetkę w kategorii BANK PROGRESYWNY, w grupie banków o sumie bilansowej ponad 500 mln zł. przyznaną podczas gali Forum Technologii BS, gdzie wręczono nagrody w XXV edycji Krajowego Rankingu „Wyróżniające się banki spółdzielcze”.
  • Tytuł Liderki Bankowości Spółdzielczej przyznany dla Pani Prezes Agnieszki Mroszczak, przez portal bankowości spółdzielczej BSNet.pl.

  W 2023 r. Bank Spółdzielczy w Jordanowie otrzymał następujące nagrody:

  • 2 miejsce w plebiscycie organizowanym przez Gazetę Krakowską na Osobowość Roku 2022 w kategorii biznes w powiecie suskim przyznane dla Pani Prezes Agnieszki Mroszczak,
  • 1 miejsce w Polsce wśród doradców Banków Spółdzielczych w roku 2022 pod względem ilości zawartych polis SALTUS „MÓJ DOM” dla Koordynatora ds. ubezpieczeń Pani Joanny Śledź,
  • Tytuł Najbardziej Wpływowej Prezeski Banków Spółdzielczych przyznany dla Pani Prezes Agnieszki Mroszczak, przez portal bankowości spółdzielczej BSNet.pl,
  • Wyróżnienie w XIX edycji konkursu organizowanego przez KZBS "Bank Spółdzielczy w służbie społeczności lokalnej" za szczególne zaangażowanie w działalność na rzecz społeczności lokalnych,
  • Pierwsze miejsce drużyny BeSkidzka Ekipa (Pan Piotr Działek, Pani Katarzyna Czarniak i Pani Anna Grzechynka) w Fazie Pucharowej konkursu organizowanego przez MasterCard dla Banków Spółdzielczych Zrzeszenia BPS.
  STATUT BANKU

  Aktualny Statut Banku dostępny jest TUTAJ

  Pozostałe informacje

  TEREN DZIAŁANIA I INFORMACJA O ZRZESZENIU

  Bank Spółdzielczy w Jordanowie działa na terenie województwa małopolskiego oraz województwa śląskiego, zgodnie z paragrafem 2 Statutu Banku Spółdzielczego w Jordanowie.

  Bank Spółdzielczy w Jordanowie jest zrzeszony w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. w Warszawie i jest uczestnikiem Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS.

  W zakresie powierzania czynności podmiotom zewnętrznym (outsourcingu) Bank współpracuje z:

  • Firmą "SoftNet" Sp. z o.o. z siedzibą 30-727 Kraków, ul. Pana Tadeusza 8 - KRS 0000181332, NIP 678-005-23-74, REGON 350506978 - obsługa IT;
  • Firmą AUTOPAY S.A. z siedzibą w Sopocie przy ul. Powstańców Warszawy 6 - KRS 0000320590, NIP 585-13-51-185, REGON 191781561 - obsługa płatności z tytułu doładowań kont telefonów PRE-PAID, obsługa płatności natychmiastowych;
  • Firmą VerdIT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Grzybowskiej 81 - KRS 00003771, NIP 527-264-72-21, REGON 142796693 - obsługa wniosków programu rządowego ("Rodzina 500+", "Dobry Start", "Rodzinny Kapitał Opiekuńczy"), przetwarzanie wniosków Tarcza PFR, obsługa poczty e-mail;
  • Kancelarią Radcy Prawnego w Krakowie - obsługa prawna.
  BANK JAKO AGENT UBEZPIECZENIOWY

  Informacja o Agencie Ubezpieczeniowym - więcej

  Pełnomocnictwa Agenta Ubezpieczeniowego - więcej

  Minimalny zakres ochrony ubezpieczeniowej - więcej

  Lista akceptowanych zakładów ubezpieczeń - więcej

  PARTNERZY BIZNESOWI MARKETING

  Lista Partnerów biznesowych Banku dostępna jest TUTAJ

  Znajdziesz nas też tutaj