SMSBanking

SMS-Banking to nowa forma komunikacji Klienta - posiadacza telefonu komórkowego z Bankiem za pomocą krótkich wiadomości tekstowych.

Bank automatycznie wysyła wiadomości informujące Klienta o jego saldzie na rachunku na początek dnia i o każdej zmianie salda,

  • Opłata za powiadomienie o każdej zmianie salda na rachunku na telefon komórkowy – 0,15 zł.

 

Wiadomości wysyłane na żądanie Klienta.

Poniższa tabela definiuje wiadomości generowane na żądanie Klienta. Wykorzystano w niej następujące parametryL

  • <modulo> - modulo Klienta
  • <PIN> - kod PIN przyporządkowany do nr telefonu
  • <NRB> - numer rachunku bankowego
  • <data> - data (np. data operacji, zależnie od kontekstu)
  • <wartość> - wartość (np. kwota operacji)
  • <karta> - numer karty
  • <waluta> - waluta (np. waluta rachunku użytkownika)

Nazwa

Opis

Zapytanie Klienta

Odpowiedź systemu

Wolne środki

Klient pyta o wolne środki na kontach

<modulo>#<PIN>#ZAPYTANIE

Gdzie zapytaniem może być:

·         S – salda wszystkich rachunków,

·         SB – salda rachunków bieżących,

·         SK – salda rachunków kredytowych,

·         ST – salda rachunków terminowych,

·         SR#<NRB> - saldo wybranego rachunku

Wolne środki / Saldo <NRB> na dzień <data>:<wartość><waluta>

Oprocentowanie

Klient pyta o oprocentowanie rachunków

<modulo>#<PIN>#ZAPYTANIE gdzie zapytaniem może być:

·         O – oprocentowanie wszystkich rachunków,

·         OB – oprocentowanie rachunków bieżących,

·         OK – oprocentowanie rachunków kredytowych,

·         OT – oprocentowanie rachunków terminowych,

·         OR#<NRB> - oprocentowanie wybranego rachunku

 

Operacje

Klient pyta o ostatnie operacje na rachunkach

<modulo>#<PIN>#ZAPYTANIE#MIN_KWOTA,

Gdzie zapytaniem może być:

·         W – operacje wszystkich rachunków,

·         WB – operacje rachunków bieżących,

·         WK – operacje rachunków kredytowych,

·         WT – operacje rachunków terminowych

·         WR#<NRB> - ostatnie operacje wybranego rachunku

Parametr MIN_KWOTA jest opcjonalny

Ost. oper. Na <NRB>: dnia <data> +<wartość><waluta> z/na: <NRB>, dnia <data> +<wartość><waluta> od/do: <odbiorca nazwa> lub Ost. oper. Na <NRB>: dnia <data> +<wartość><waluta> <opis operacji>, dnia <data> +<wartość><waluta><opis operacji>, dnia <data> -<wartość> <waluta> <opis operacji>

Zmiana hasła PIN

Klient może zmienić swój kod PIN

<modulo>#aktualny-<PIN>#P#nowy-<PIN>

Hasło PIN zostało poprawnie zmienione