• SMSBanking

  SMSBanking

  SMS-Banking to forma komunikacji Banku z Klientem za pomocą krótkich wiadomości tekstowych SMS.

  Bank automatycznie wysyła wiadomości informujące Klienta o jego saldzie na rachunku na początek dnia i o każdej zmianie salda. Wiadomości wysyłane mogą być także na żądanie Klienta.

  Poniższa tabela definiuje wiadomości dotyczace różncyh żądań Klienta:

  • <modulo> - modulo Klienta
  • <PIN> - kod PIN przyporządkowany do nr telefonu
  • <NRB> - numer rachunku bankowego
  • <data> - data (np. data operacji, zależnie od kontekstu)
  • <wartość> - wartość (np. kwota operacji)
  • <karta> - numer karty
  • <waluta> - waluta (np. waluta rachunku użytkownika)

  Nazwa

  Opis

  Zapytanie Klienta

  Odpowiedź systemu

  Wolne środki

  Klient pyta o wolne środki na kontach

  <modulo>#<PIN>#ZAPYTANIE

  Gdzie zapytaniem może być:

  ·         S – salda wszystkich rachunków,

  ·         SB – salda rachunków bieżących,

  ·         SK – salda rachunków kredytowych,

  ·         ST – salda rachunków terminowych,

  ·         SR#<NRB> - saldo wybranego rachunku

  Wolne środki / Saldo <NRB> na dzień <data>:<wartość><waluta>

  Oprocentowanie

  Klient pyta o oprocentowanie rachunków

  <modulo>#<PIN>#ZAPYTANIE gdzie zapytaniem może być:

  ·         O – oprocentowanie wszystkich rachunków,

  ·         OB – oprocentowanie rachunków bieżących,

  ·         OK – oprocentowanie rachunków kredytowych,

  ·         OT – oprocentowanie rachunków terminowych,

  ·         OR#<NRB> - oprocentowanie wybranego rachunku

   

  Operacje

  Klient pyta o ostatnie operacje na rachunkach

  <modulo>#<PIN>#ZAPYTANIE#MIN_KWOTA,

  Gdzie zapytaniem może być:

  ·         W – operacje wszystkich rachunków,

  ·         WB – operacje rachunków bieżących,

  ·         WK – operacje rachunków kredytowych,

  ·         WT – operacje rachunków terminowych

  ·         WR#<NRB> - ostatnie operacje wybranego rachunku

  Parametr MIN_KWOTA jest opcjonalny

  Ost. oper. Na <NRB>: dnia <data> +<wartość><waluta> z/na: <NRB>, dnia <data> +<wartość><waluta> od/do: <odbiorca nazwa> lub Ost. oper. Na <NRB>: dnia <data> +<wartość><waluta> <opis operacji>, dnia <data> +<wartość><waluta><opis operacji>, dnia <data> -<wartość> <waluta> <opis operacji>

  Zmiana hasła PIN

  Klient może zmienić swój kod PIN

  <modulo>#aktualny-<PIN>#P#nowy-<PIN>

  Hasło PIN zostało poprawnie zmienione

   

   

  Znajdziesz nas też tutaj