Rachunki

Bank Spółdzielczy w Jordanowie oferuje bogaty wybór kont osobistych oraz pakietów:


Prestiżowy rachunek dla najbardziej wymagających Klientów KONTO VIP dostępny w ofercie Banku już od 01.04.2021 r.

 • promocja dla osób, które założą KONTO VIP do końca 2021 r. - prowadzenie konta przez 6 m-cy za 0 zł,

 • nie jest wymagany minimalny miesięczny wpływ, ani utrzymywanie minimalnego dziennego salda,

 • bez opłat: przelewy ELIXIR i SEPA w bankowości internetowej, wydanie, wznowienie i obsługa kart debetowych, dostęp internetowy do rachunku bez limitu użytkowników, powiadomienia i kody autoryzacyjne SMS, zlecenia stałe w bankowości internetowej, udzielanie informacji o rachunku na hasło,

 • po upływie 6 miesięcy opłata miesięczna za prowadzenie KONTA VIP wynosi tylko 12,00 zł.

 

 

Rachunek Pakiet Młodzieżowy PROMOCJA od 01.04.2021 r.

 

Bank Spółdzielczy wprowadza promocję „0 zł” za miesięczną obsługę rachunku dla osób od 18 do 26 roku życia, które założą rachunek Pakiet Młodzieżowy w okresie od 01.04.2021 r. do 31.12.2021 r.

 

Rachunki walutowe PROMOCJA od 01.04.2021 r.

 

Bank Spółdzielczy wprowadza promocję „0 zł” za miesięczną obsługę rachunku dla osób, które założą rachunek walutowy w walucie EURO, GBP, USD, CZK, NOK, SEK w okresie od 01.04.2021 r. do 31.12.2021 r.

 

PAKIET JUNIOR

Pakiet Junior dedykowan jest dla osób, które nie ukończyły 18 roku życia.

Miesięczna opłata za Pakiet Junior wynosi 0zł i obejmuje:

 • prowadzenie rachunku,
 • karta płatnicza,
 • dostęp do bankowości internetowej,
 • przelewy internetowe,
 • wpłaty na rachunek oraz wypłaty z rachunku,
 • hasła SMS.

 


PAKIET  STANDARDOWY

PAKIET STANDARDOWY dedykowany dla osób fizycznych o pełnej zdolności do czynności prawnych, które ukończyły 18-ty rok życia.

Miesięczna opłata za PAKIET STANDARDOWY wynosi 6 zł/mc i obejmuje:

 • prowadzenie konta oszczędnościowo-rozliczeniowego (ROR),
 • posiadanie karty bankomatowej
 • dostęp do bankowości elektronicznej

"PODSTAWOWY RACHUNEK PŁATNICZY „ KONTO PRZYJAZNE”
Podstawowy Rachunek Płatniczy to rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy prowadzony w walucie polskiej jako rachunek indywidualny, zapewniający dostęp do systemu bankowości elektronicznej Banku oraz karty debetowej, dostępnej tylko dla Posiadacza rachunku.
Rachunek ten dedykowany jest dla Klientów, którzy nie posiadają w żadnym banku rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w walucie polskiej.
Posiadacz Podstawowego Rachunku Płatniczego otrzyma:
*    0 zł za prowadzenie i zamknięcie rachunku,
*    0 zł za dostęp do systemu bankowości elektronicznej eBankNet,
*    0 zł za pierwszych 5 w miesiącu przelewów krajowych w PLN (nie wliczając w to przelewów wewnętrznych, przelewów w systemie SORBNET i Express ELIXIR), w tym realizacji zlecenia stałego,
*    0 zł za pierwszych 5 w miesiącu wypłat kartą debetową w bankomatach obcych na terenie RP,
*    0 zł za wydanie/wznowienie i obsługę karty debetowej VISA PAYWAVE"