• Gwarancje BGK

  Gwarancje BGK

  Gwarancje Banku Gospodarstwa Krajowego

  Gwarancje Banku Gospodarstwa Krajowego to atrakcyjne zabezpieczenie kredytów obrotowych i inwestycyjnych, dzięki któremu przedsiębiorca ma ułatwiony dostęp do finansowania kredytem. Celem gwarancji BGK jest wsparcie rozwoju, trwałości i konkurencyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, w szczególności tych, które nie dysponują odpowiednim zabezpieczeniem kredytu.

  Gwarancje są oferowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego za pośrednictwem Banku Spółdzielczego w Jordanowie. Kredytobiorca może skorzystać z gwarancji BGK jeżeli jest mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą, posiada zdolność kredytową i dysponuje wolnym limitem pomocy publicznej. Gwarancja jest formą zabezpieczenia kredytu na wypadek gdyby Kredytobiorca nie spłacił go w terminie określonym w umowie kredytowej, jeśli Kredytobiorca nie będzie mógł spłacić kredytu z własnych środków to dokona tego gwarant, czyli BGK.

   

  gw bgk

   

  Znajdziesz nas też tutaj