Rachunki walutowe

Indywidualne negocjowanie kursów walut – przy kwotach od równowartości 20.000 PLN.

Możliwość wykonywania przelewów walutowych za pomocą konta internetowego.

Szybka i bezpieczna realizacja przekazów do większości krajów świata.

PRZELEWY Z ZAGRANICY

CO NALEŻY PODAĆ?

  • Bank korespondent: Bank BPS S.A., ul. Grzybowska 81,   00-844 Warszawa
  • kod SWIFT BS: POLUPLPRXXX,
  • Nr rachunku beneficjenta IBAN: PL i nr rachunku bankowego w BS Jordanów (26 cyfr),
  • Dokładny adres FIRMY

Bank Spółdzielczy w Jordanowie oferuje otwarcie i prowadzenie rachunków rozliczeniowych bieżących i pomocniczych w walutach (EUR, USD, GBP, NOK, SEK, CZK). Nie jest możliwe dokonywanie wpłaty i wypłaty w walutach NOK oraz SEK.

WALUTA Rachunki rozliczeniowe walutowe bieżące (pomocnicze)
EUR 0,00 %
USD 0,00 %
GBP 0,00 %
NOK 0,00 %
SEK 0,00 %
CZK 0,00 %
  • oprocentowanie podane jest w stosunku rocznym,
  • oprocentowanie jest zmienne,
  • minimalna wpłata przy otwarciu rachunków rozliczeniowych bieżących i pomocniczych wynosi: EUR - 100,00, USD - 100,00, GBP - 100,00, NOK - 1.000,00 (wpłaty tylko w PLN po kursie pieniądze sprzedaż z Tabeli kursów, obowiązujące w Banku w danym dniu i godzinie), SEK - 1.000,00 (wpłaty tylko w PLN po kursie pieniądze sprzedaż z Tabeli kursów, obowiązujące w Banku w danym dniu i godzinie), CZK - 1 000,00 (wpłaty tylko w PLN po kursie pieniądze sprzedaż z Tabeli kursów, obowiązujące w Banku w danym dniu i godzinie)

Powyższe oprocentowanie depozytów obowiązuje od dnia 15.06.2020 r.