• Ład Korporacyjny

Ład Korporacyjny

Zasady Ładu Korporacyjnego, wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego dla instytucji nadzorowanych to zbiór zasad określających:

  • organizację Banku;
  • relacje wewnętrzne i zewnętrzne, zarówno z udziałowcami jak i Klientami;
  • funkcjonowanie systemu kontroli wewnętrznej oraz systemu zarządzania ryzykiem;
  • standardy współdziałania organów statutowych Banku.

Zasady zostały wprowadzone w Banku Spółdzielczym w Jordanowie Uchwałą Zarządu i Rady Nadzorczej Banku i obowiązują od 1 stycznia 2015 r.

Rada Nadzorcza corocznie dokonuje oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w Banku.

Ponadto Zarząd Banku co roku wydaje oświadczenie o stosowaniu „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”.

Znajdziesz nas też tutaj