• Władze Banku

Władze Banku

Zarząd Banku

 1. Agnieszka Mroszczak – Prezes Zarządu

 2. Kazimierz Rusin – Wiceprezes Zarządu ds. Finansowo-Księgowych

 3. Joanna Oczkowska – Wiceprezes Zarządu ds. Handlowych

Rada Nadzorcza Banku

 1. Krzysztof Działek – Przewodniczący

 2. Józef Kołodziej – Zastępca Przewodniczącego

 3. Barbara Nowakowska – Sekretarz

 4. Olga Mazur – Członek

 5. Czesław Giza – Członek

 6. Stefan Grzechynka – Członek

 7. Irena Jędrzejak – Członek

 8. Franciszek Kowalczyk – Członek

 9. Krzysztof Mironiuk – Członek

 10. Krzysztof Król – Członek

Znajdziesz nas też tutaj