Rachunek systematycznego oszczędzania BIS

Okres deklarowania: 2 lata

W każdym miesiącu od daty otwarcia rachunku trzeba dokonywać wpłat  w wysokości co najmniej: 50 zł

Oprocentowanie lokaty: od 15.10.2020r. wynosi: 0,15%

Oprocentowanie jest zmienne, podane w stosunku rocznym.

Odsetki od wkładu liczone są od zmieniającego się salda i podlegają kapitalizacji po upływie każdych kolejnych dwóch lat liczonych od dnia otwarcia rachunku.

Dopisywanych do wkładu odsetek nie można wypłacać, aż do momentu likwidacji rachunku.