• Warto wiedzieć
  • Informacja o możliwości zmiany formuły oprocentowania umowy kredytowej ze stopy zmiennej na okresowo stałą stopę procentową

Informacja o możliwości zmiany formuły oprocentowania umowy kredytowej ze stopy zmiennej na okresowo stałą stopę procentową

Klienci Indywidualni posiadający w naszym Banku kredyt hipoteczny w PLN mogą skorzystać z możliwości zmiany sposobu oprocentowania swojego kredytu ze stopy zmiennej na stałą stopę procentową na okres 5 lat. Przez 60 miesięcy od zawarcia aneksu nie zmieni się wysokość raty i oprocentowania. Obowiązywał Państwa będzie przez ten okres jeden stały harmonogram spłaty.

Skutki zmiany stopy procentowej

  • stałe oprocentowanie w okresie 5 lat – niezmienne raty kredytu,
  • zabezpieczenie przed zmianami rynkowymi, które wpływają na wysokość wskaźnika referencyjnego.

Klienci mogą skorzystać z oferty, jeżeli:

  • posiadają w naszym Banku Kredyt mieszkaniowy Mój Dom lub Kredyt hipoteczny, z okresem obowiązywania dłuższym niż 5 lat,
  • złożą wniosek o zmianę sposobu oprocentowania,
  • zaakceptują pięcioletni okres obowiązywania okresowo stałej stopy procentowej,
  • podpiszą aneks do swojej umowy kredytowej.

Nowa konstrukcja oprocentowania i ryzyko

Przez okres 5 lat od dnia zawarcia aneksu, kredyt zabezpieczony hipotecznie będzie oprocentowany według stałej stopy procentowej, z której aktualną wysokością możesz zapoznać się na stronie www.bsjordanow.pl/oprocentowanie. Za zawarcie aneksu nie pobieramy opłaty. Na wysokość raty kredytu zabezpieczonego hipotecznie nie będzie mieć wpływu zmienność wskaźnika referencyjnego (WIBOR 3M), który jest częścią składową oprocentowania zgodnie z umową kredytową. Zmiany tego wskaźnika w okresie stosowania okresowo stałej stopy nie mają wpływu na wysokość raty kredytu. Może jednak okazać się, że rata kredytu przy zastosowaniu okresowo stałej stopy procentowej będzie wyższa, niż gdyby była wyliczana z zastosowaniem oprocentowania zmiennego, tj. uwzględniającego bieżącą wartość wskaźnika referencyjnego wskazaną w umowie kredytu, powiększoną o marżę Banku określoną w umowie kredytu.

Powrót do stopy zmiennej

W trakcie pięcioletniego okresu obowiązywania okresowo stałej stopy procentowej nie możesz ponownie dokonać zmiany stopy okresowo stałej na zmienną. Po pięcioletnim okresie obowiązywania okresowo stałej stopy procentowej, oprocentowanie kredytu automatycznie wraca do konstrukcji stopy zmiennej, obowiązującej przed zawarciem aneksu, tj. obliczanej w oparciu o wskaźnik referencyjny wskazany w umowie kredytu, powiększony o marżę Banku, określoną w umowie kredytu.

Możesz przedłużyć stałą stopę procentową na kolejny okres 5 lat, jeśli nie później niż na 30 dni przed upływem okresu jej obowiązywania złożysz do Banku ponowny wniosek o zmianę warunków kredytowania.

Kontakt

Na wszystkie pytania odpowiedzą nasi pracownicy dostępni w placówkach Banku. Wszystkie adresy i dane kontaktowe znajdziesz na naszej stronie https://bsjordanow.pl/kontakt.

Znajdziesz nas też tutaj