Lokata Progres

Lokata oszczędnościowa dynamiczna PROGRES.

Lokata jest zakładana na okres 12 lub 6 miesięcy, zerwanie lokaty może nastąpić po upływie jednego miesiąca bez straty odsetek.

Wysokość oprocentowania środków na lokacie jest uzależniona od długości okresu faktycznego utrzymania lokaty.

Lokata 12 miesięczna

po upływie

12 miesięcy 0,20 %

Lokata 6 miesięczna

po upływie:

6 miesięcy 0,04 %

Oprocentowanie jest zmienne, podane w stosunku rocznym. Kapitalizacja odsetek po upływie 12 lub 6 miesięcy. Odsetki są naliczane według stawki ustalonej dla pełnego okresu trwania lokaty.

W przypadku likwidacji lokaty przed upływem okresu zadeklarowania oprocentowanie ulega obniżeniu do poziomu połowy oprocentowania wkładów oszczędnościowych płatnych na każde żądanie.

Oprocentowanie obowiązuje od dnia 15.10.2020r.