e-Lokata

Bank Spółdzielczy w Jordanowie oferuje e-Lokatę na następujących warunkach:

-   okresy trwania lokat:

 • 1 miesięczna,
 • 2 miesięczna,
 • 3 miesięczna,
 • 6 miesięczna,
 • 12 miesięczna,
 • 2-letnia

-   minimalna wpłata wynosi: 500,00 zł,

-   oprocentowanie zmienne:

 • 1 miesięczna 0,02% w skali roku,
 • 2 miesięczna 0,03% w skali roku,
 • 3 miesięczna 0,04% w skali roku,
 • 6 miesięczna 0,05% w skali roku.
 • 12 miesięczna 0,21% w skali roku,
 • 2-letnia 0,22% w skali roku.

-   w przypadku likwidacji lokaty przed terminem jej oprocentowanie ulega obniżeniu do wysokości połowy stopy procentowej ustalonej dla rachunków oszczędnościowych płatnych na każde żądanie w złotych.

Oprocentowanie obowiązuje od 15.10.2020r.