Lokata Dopłata Stały Zysk

Szanowny Kliencie,

Z myślą o wakacjach załóż lokatę Dopłata Stały Zysk już dziś!
Lokata Dopłata Stały Zysk ma atrakcyjne stałe oprocentowanie wynoszące 0,04 % w skali roku.

Minimalna kwota wpłaty wynosi 100,00 zł. natomiast kolejne dopłaty  mogą być wnoszone w formie gotówkowej lub bezgotówkowej.

Okres na jaki zakładana jest lokata Dopłata Stały Zysk wynosi 5 miesięcy.

Lokata Dopłata „Stały Zysk" 5M jest odnawialna, jeżeli po upływie okresu zadeklarowania lokata nie zostanie zlikwidowana, ulega odnowieniu na kolejny taki sam okres i na warunkach obowiązujących w dniu odnowienia.

Odwiedź najbliższą Placówkę Banku Spółdzielczego w Jordanowie,
Serdecznie zapraszamy!