Biała lista VAT

VAT- Biała Lista Podatników VAT

Od 01.09.2019 r. weszły w życie przepisy Ustawy z dnia 12.04.2019 r. zmieniającej Ustawę o podatku towarów i usług wprowadzająca wykaz podatników VAT  „Biała Lista Podatników VAT” oraz obowiązek weryfikowania rachunków bankowych kontrahentów.

Biała Lista Podatników to elektroniczny wykaz podmiotów podatników VAT:

zarejestrowanych, niezarejestrowanych, wykreślonych z rejestru lub których rejestracja została przywrócona.

W wykazie podatników VAT znajdują się także zarejestrowane w Polsce zagraniczne firmy.

W wykazie znajdują się m.in. numery bankowych rachunków firmowych, rachunków rozliczeniowych. Numery te są publikowane tylko w przypadku zarejestrowanych podatników VAT lub podatników VAT którzy zostali przywróceni do rejestru.

Chcesz sprawdzić czy twoje rachunki znajdują się na tzw. Białej Liście wejdź na stronę:

http://www.podataki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka/

W wykazie nie są publikowane rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe ROR-y które podatnicy wykorzystywali do działalności gospodarczej.

W związku z prowadzeniem działalności gospodarczej każda firma powinna posiadać rachunek rozliczeniowy (bieżący).

Pamiętaj, że tylko do 31 grudnia 2019 r. płatności na rachunek inny niż w wykazie nie są obciążone sankcjami. Pamiętaj, że weryfikacja rachunku to zadanie podatnika.

Na Białej Liście Podatników VAT będą mogły być umieszczane wyłącznie rachunki rozliczeniowe (firmowe).

Ma to na celu wyeliminowanie płatności split payment na rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe.

Od 01 stycznia 2020 r. na podatników dokonujących płatności pomiędzy firmami w kwocie o wartości przekraczającej 15.000,00 PLN na inny rachunek bankowy niż wskazany na Białej Liście przewidziane są sankcje. Ryzyko i odpowiedzialność za to, czy rachunek odbiorcy zlecanego przelewu jest na Białej Liście ponosi wyłącznie podatnik.

Szanowny Kliencie sprawdź czy masz aktualny numer swojego rachunku na Białej Liście!

Jeżeli stwierdzisz, że na wykazie nie znajduje się informacja  o Twoim rachunku wówczas powinieneś sprawdzić czy zgłosiłeś swój rachunek do Urzędu Skarbowego i czy zgłoszony rachunek jest rachunkiem rozliczeniowym otwartym w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Niezwłocznie złóż zgłoszenie aktualizacyjne a Urząd Skarbowy zmieni dane zamieszczone w wykazie.

Załóż rachunek rozliczeniowy dla swojej firmy już dziś i dokonaj aktualizacji numeru rachunku w Urzędzie Skarbowym.

Zapraszamy do założenia na warunkach promocyjnych rachunku rozliczeniowego (bieżącego dla firm) w placówkach:

Bank Spółdzielczy w Jordanowie ul. Rynek 44, tel. 18 267 55 20

Bank Spółdzielczy w Jordanowie O/Maków Podhalański, ul. 3 Maja 6  tel. 33 877 11 19

Bank Spółdzielczy w Jordanowie O/Zawoja 1923, tel. 33 877 68 88

Bank Spółdzielczy w Jordanowie Filia Białka, tel. 33 872 79 95

w godzinach pracy Banku podanych na stronie internetowej Banku: www.bsjordanow.pl.