Doręczenia elektroniczne

Szanowni Klienci, bardzo ważnym aspektem współpracy Banku z Klientem jest aktualizowanie danych osobowych w Banku. Aktualny adres, adres mailowy, numer telefonu oraz osobiste hasło do dyspozycji telefonicznej, są niezwykle istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa.

Jeżeli jeszcze nie podałeś w Banku swoich aktualnych danych, tak by były kompletne zrób to niezwłocznie, by wygodnie i bezpiecznie móc korzystać ze swojego konta bankowego.

Oto przykłady sytuacji, które mogą mieć miejsce, a których rozwiązanie jest utrudnione w przypadku braku aktualnych danych osobowych:

 • Odblokowanie dostępu do bankowości internetowej eBankNet
 • Zresetowanie hasła do bankowości internetowej
 • Przekazanie zmian w taryfie opłat i prowizji
 • Przekazanie zmian w regulaminach np. informacji o obowiązku posiadania kodu 3DSecure oraz kodu PIN do transakcji z użyciem karty w Internecie
 • Wysłanie kolejnej, odnowionej karty bankomatowej
 • Negocjowanie kursu zakupu i sprzedaży walut
 • Składanie wniosków 300 plus z programu "Dobry start" oraz wniosków Rodzina 500 plus
 • Założenie profilu zaufanego
 • Przedstawienie najnowszych promocji w ofercie Banku
 • Umożliwienie potwierdzenia realizacji podejrzanej transakcji kartowej w celu natychmiastowego zastrzeżenia karty specjaliście do spraw bezpieczeństwa kartowego przez Contact Center Banku BPS.

Jednocześnie informujemy, że z dniem 5.10.2021 r. weszła w życie ustawa z dnia 18.11.2020 r. o doręczeniach elektronicznych, w skutek której będzie możliwe odbieranie i wysyłanie przez Bank korespondencji drogą elektroniczną, bez konieczności korzystania z papierowej wersji dokumentów w tym:

 • przesyłanie danych drogą elektroniczną,
 • uzyskiwanie dowodów wysłania i doręczenia danych,
 • ochronę przesyłanych danych przed utratą, kradzieżą lub zmianą.

Ustawa ta wprowadza m.in. publiczną usługę rejestrowanego doręczenia elektronicznego.

PUBLICZNA USŁUGA REJESTROWANEGO DORĘCZENIA ELEKTRONICZNEGO to usługa, która umożliwia przesyłanie danych między stronami trzecimi drogą elektroniczną i zapewnia dowody związane z posługiwaniem się przesyłanymi danymi, w tym dowód wysłania i otrzymania danych, oraz chroni przesyłane dane przed ryzykiem utraty, kradzieży, uszkodzenia lub jakiejkolwiek nieupoważnionej zmiany, świadczoną przez operatora wyznaczonego, którego rolą jest zapewnienie bezpiecznej  i skutecznej wymiany korespondencji pomiędzy podmiotami korzystającymi z usługi.

O swoim adresie do doręczeń elektronicznych powiadomimy Cię do dnia  30.09.2022 r., natomiast od  1.10.2022 r. Bank będzie posiadał tzw.

 • adres do doręczeń elektronicznych

ADRES DO DORĘCZEŃ ELEKTRONICZNYCH to adres elektroniczny podmiotu korzystającego z publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego lub publicznej usługi hybrydowej albo z kwalifikowanej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego, umożliwiający jednoznaczną identyfikację nadawcy lub adresata danych przesyłanych w ramach tych usług;

 • skrzynkę do doręczeń

SKRZYNKA DORĘCZEŃ to narzędzie umożliwiające wysyłanie, odbieranie i przechowywanie danych w ramach publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego;

dzięki którym wymiana dokumentów będzie łatwiejsza. Jednocześnie informujemy, że wciąż możliwe będzie kontaktowanie się z bankiem za pomocą tradycyjnej, papierowej korespondencji, a także poprzez bankowość elektroniczną i podczas osobistych wizyt w placówkach.

→ Więcej informacji możesz uzyskać na https://www.gov.pl/web/e-doreczenia/pytania-i-odpowiedzi

https://www.gov.pl/web/e-doreczenia/pytania-i-odpowiedzi