eBankNet - urządzenia zaufane

Urządzenie zaufane

Szanowni Klienci,

z satysfakcją informujemy, iż w bankowości elektronicznej – eBankNet wprowadziliśmy nową funkcjonalność polegającą na dodawaniu urządzenia zaufanego.

Urządzenie zaufane to sprzęt (komputer, tablet, telefon lub inne urządzenie mobilne), na którym Posiadacz konta korzysta z bankowości internetowej. Dodanie urządzenia zaufanego spowoduje, że Klient będzie logował się w sposób szybszy i prostszy, bez konieczności używania dodatkowych metod autoryzacji (kod SMS, aplikacja mobilna MobileNet).

Dodanie urządzenia jako zaufanego, wymaga zastosowania silnego uwierzytelnienia, zgodnie z dotychczas posiadanymi zabezpieczeniami. Po dodaniu urządzenia do zaufanych, podczas logowania do systemu eBankNet, z wykorzystaniem tego urządzenia będziesz wprowadzał tylko swój login i hasło. Przy każdorazowym logowaniu użytkownik będzie weryfikowany, czy dokonuje logowania przy użyciu urządzenia zaufanego. Możesz dodawać nieograniczoną ilość urządzeń do listy urządzeń zaufanych. Po dodaniu urządzenia jako zaufane, pojawia się ono w zakładce Mój Profil, a w każdej chwili masz możliwość usunięcia wskazanego przez siebie urządzenia z listy urządzeń zaufanych.

Jeśli komputer jest używany przez większą ilość osób nie należy dodawać danego urządzenia jako zaufane, wówczas rekomendujemy używać opcji „logowanie jednorazowe”.