Mikrorachunek podatkowy

Od 01 stycznia 2020 r. wejdą w życie nowe przepisy ustawy o zmianie ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw dotyczące rozliczania płatności podatkowych. Zgodnie z ww. ustawą wpłata podatku PIT, CIT oraz VAT będzie odbywać się wyłącznie za pośrednictwem mikrorachunku podatkowego.

Co to jest mikrorachunek podatkowy?

To indywidualny rachunek podatkowy, który od 1 stycznia 2020 r. będzie obowiązywał przy wpłatach należności z tytułu PIT, CIT oraz VAT.

Jak uzyskać numer mikrorachunku podatkowego?

Numer mikrorachunku podatkowego można uzyskać:

Jak zbudowany jest numer NRB mikrorachunku podatkowego?

Mikrorachunek podatkowy będzie składać się z 26 cyfr: LK 1010 0071 222Y XXXX XXXX XXXX

gdzie: LK - liczba kontrolna

1010 0071 - numer rozliczeniowy w NBP (stała część każdego mikrorachunku podatkowego)

222 - numer uzupełniający w NBP (stała część każdego mikrorachunku podatkowego)

Y – identyfikator podatkowy: 1 – dla PESEL, 2 - dla NIP,

XXXX XXXX XXXX - XXXX XXXX XXX0 dla PESEL, XXXX XXXX XX00 dla NIP,

Do kiedy funkcjonują dotychczasowe rachunki dla wpłat podatków PIT, CIT oraz VAT?

Dotychczasowe rachunki urzędów skarbowych do wpłat podatków PIT, CIT i VAT zostaną zamknięte 31 grudnia 2019 r. Wpłata na „stary” rachunek po 31.12.2019 spowoduje odrzucenie przelewu.

Na jaki rachunek należy wpłacać podatki inne niż PIT, CIT i VAT?

Wpłata podatków inne niż PIT, CIT i VAT odbywać się będzie na dotychczasowych zasadach, czyli na rachunki podatkowe urzędów skarbowych